Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky upriamuje pozornosť na to, že z teoretického hľadiska (viď napr. P. Vojčík a kolektív: Právo duševného vlastníctva, r. 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) sa právo priemyselného vlastníctva delí na a/ priemyselné práva a b/ práva obdobné priemyselným právam. Priemyselné práva sa delia do dvoch základných skupín: 1/ priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (napr. patentové právo, právo dizajnu, právo topografií polovodičových výrobkov a podobne) a 2/ priemyselné práva na označenia (napr. právo ochranných známok, právo obchod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/12/2019 1119204087 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1119204087.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu CLS Čavojský & Partners s.r.o., so sídlom Zochova 6 - 8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, proti žalovanému Čavojský & Partners, a.s., so sídlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 684
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/7/2021 6119456157 27. apríla 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6119456157.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEG
Meritum 4 116,38 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/3/2019 6118371915 4. apríla 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118371915.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská asociácia producentov v audiovízii, so sídlom Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 36 061 182, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK MS s.r.o., so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 23
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndob/7/2021 6119462072 27. mája 2021 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6119462072.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.
Meritum 672 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/11/2018 2316201962 29.11.2018 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2316201962.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, Bratislava, IČO: 17 310 598, právne zast. LEGAL CARTEL, s. r. o., so síd
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7117224853 Dátum vydania rozhodnutia: 8. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7117224853.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. C. N., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. Silviou Moravčíkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Mikuláš ska 29, proti žalovaným 1/ Zizak, s.r.o., so sídlom v Poprade, Jilemnického 646/29, IČO: 36 491 837, 2/
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Ndob/11/2021 6118368104 27. 07. 2021 JUDr. Miroslava Janečková ECLI:SK:NSSR:2021:6118368104.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 36 06 11 82, zastúpeného AKMS s.r.o., Galandova 3, 811 06 Bratislava, proti žalovanému Stelartv s.r.o., Lysina 751, 916 21 Č
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8716208647 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8716208647.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Nášho finančného družstva, so sídlom v Starej Ľubovni, 17. novembra 539/4, IČO: 36477494, zastúpenéhoJUDr. Mir oslavou Slovinskou, advokátkou so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovonám. 13, proti žalovanému Webs
Meritum 99 434 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/4/2019 6118323033 29. marca 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118323033.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ-Garaj, s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, IČO: 31 592 872, zast. JUDr. Jozef Polák, advokát so sídlom Aleja Slobody 1890/50, Dolný Kubín proti žalovanému: LLARIK, s. r. o., so sídlom P
MENU