Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 4 472 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Ndc/3/2017 Identifikačné číslo spisu: 5416200814 Dátum vydania rozhodnutia: 23.02.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5416200814.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne LITA, autorská spoločnosť, so sídlom Mozartova č. 9, Bratislava, IČO
Meritum o kauzálnej príslušnosti
Najvyšší súd 7 Ndc 3/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne LITA, autorská spoločnosť , so sídlom Mozartova č. 9, Bratislava, IČO : 00 420 166 , proti žalovan ému SLOVAKIA REAL - IN a.s. , so sídlom Radlinského č. 1739/21 , Dolný Kubín, IČO : 35 789 638 , o zaplatenie 4 472 € s príslušenstvom , veden om na Okresnom súde Bansk á Bystrica pod sp. zn. 17 Ca 1/201 7, o nesúhlase s postúpením sporu , takto r o z h o d o l : Na
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Ndc/13/2020 Identifikačné číslo spisu: 6119459161 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6119459161.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenú trestným činom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Ndc/12/2018 Identifikačné číslo spisu: 7218207270 Dátum vydania rozhodnutia: 22.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7218207270.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C.. R. C., T.., bývajúcej v V.K., Y. Č.. XX, proti ž
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Ndc/10/2017 Identifikačné číslo spisu: 8516203125 Dátum vydania rozhodnutia: 25.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8516203125.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom v Starej Ľubovni, 17. novembra
Meritum 4 891,36 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Ndob/6/2021 Identifikačné číslo spisu: 6120429930 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Sedlačková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6120429930.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16547/71
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndob/14/2020 Identifikačné číslo spisu: 6120226955 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6120226955.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov z
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndob/18/2020 Identifikačné číslo spisu: 6119459174 Dátum vydania rozhodnutia: 30.12.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Lenka Praženková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6119459174.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov z
Meritum ochranu pred nekalou súťažou a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndob/12/2020 Identifikačné číslo spisu: 1120211466 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1120211466.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Berto sk, s. r. o., so sídlom Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morav
Meritum určenie nekalých obchodných praktík
Najvyšší súd 3Ndob /14/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob cu : N. , so sídlom F., IČO: X. , proti žalovanému : N. , so sídlom O. , IČO: X. , v konaní o určenie nekalých obchodných praktík , o nesúhlase Okresného súdu Košice I s postúpením veci Krajským súdom Košice , takto r o z h o d o l : Na konanie vo veci j e p r í s l u š n ý Krajský súd Košice . O d ô v o d n e n i e písm. c/ C . s. p. z dôvodu vecnej príslušnosti. P
MENU