Nájdené rozsudky pre výraz: bez práva nakladať s majetkom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
78 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V danom prípade išlo o zdaniteľný obchod medzi personálne prepojenými osobami. Pri tomto type obchodov sa skúma existencia ekonomického dôvodu (kauzy) ako podporného interpretačného prostriedku netypickej daňovej transakcie na okolnosti prevodu ekonomického vlastníctva, a to najmä v prípadoch, ak ide o odovzdanie bez fyzického prevzatia veci vo forme traditio longa manu (angl. delivery by long hang), na ktoré následne nadväzuje fyzické prevzatie tovaru. Prevod ekonomického vlastníctva vo forme traditio longa manu je výrazne spochybnený následným správaním žalobcu. Nadobudnutie ekonomického vla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf/25/2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : ARIES, spol. s r.o., Železničná č. 93, 050 01 Revúca, IČO: 36 046 108, zast. : ATTORNEYS GROUP, s.r.o., Kláry Jarunkovej č. 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 836 998, proti žalovanému: Finančné riadite
Meritum o zaplatenie 395,84 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Obo /40/ 20 11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Šatku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. D. P. , N. , B. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. a. s. v likvidácii, C. , T. IČO : X. , zast. JUDr. J. G. , advokátom, sídlo AK – K. , B. , proti žalovanému : D. H. , bytom J., T. , za úča sti vedľajšieho účastníka na str
Meritum o zaplatenie 66 387,84 EUR s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v D. , zastúpeného Mgr. A. L. , advokátkou so sídlom vo V. , proti žalovanému JUDr. P. G. , bývalému správcovi konkurznej podstaty úpadcu Z. , a.s., so sídlom v S., o zaplatenie 66 387,84 EUR s prísl. , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 5 C 139/2009 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. októbra 2010 sp. zn. 17 C
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 1/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a Mgr. Miroslava Lehoczkého na verejnom zasadnutí v Bratislave 26. septembra 2007 v trestnej veci obvineného Ing. L. D. pre trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa § 256d ods. 1 písm. c/ zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) vede
Meritum Zmenené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/241/2013 2011200147 14.01.2015 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2015:2011200147.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. V. Q., narodený XX.XX.XXXX, bytom T., 2/ Ing
Meritum o zaplatenie 934 580,80 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 326, 817 15 Bratislava, zast. JUDr. B.M., advokát, D.,X., H., proti žalovanému: JUDr. M.D., H.X., R.S., správca konkurznej podstaty úpadcu Š., š.p. v konkurze H., IČO: X., o zaplatenie 9
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členov JUDr. Ivany Izakovičovej a Ľubomíry Kúdelovej , v právnej veci žalobcu V. Z. P. , a. s., M. , IČO: X. , proti žalovaným 1/ P. D. Z. P. , P. IČO: X. , 2/ Z. K. , spol. s r. o., B. , IČO: X. , zast. AK F. N. & P., so sídlom K. , o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky, na odvolanie žalovaného 2/ proti rozsudk
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/48/2012 8010200714 05.02.2013 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2013:8010200714.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobcu: Ing. Ľubomír Skalka, Veľký Šariš, ul. Ľudovíta Štúra 871/8, prá
Meritum odpočet DPH, preukázanie dodania tovaru a služieb
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalobcu : SAD , a.s. , zastúpen ého Advokátskou kanceláriou R. R. s.r.o. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í žalovaného č. I/ 224 /7572 -45279 /2
MENU