Nájdené rozsudky pre výraz: bezpečné pracovné postupy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
71 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. obezpečnosti aochrane zdravia pri práci a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov zakladá zamestnávateľovi objektívnu zodpovednosť, z ktorej sa nemôže vyviniť s poukazom na argument, že išlo o náhly jav a že bolo nemožné od neho reálne vyžadovať takú organizáciu práce a zodpovednosti nadriadených pracovníkov prítomných na pracovisku, ktorá by umožňovala operatívne a včas reagovať na danú situáciu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Žiline (ďalej len „krajský súd“) zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) žalobu žalobcu, ktorou sa tento domáhal zrušenia rozhodnutia správneho orgánu č. X zo dňa 27.01.2011, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie inšpektorátu práce v Nitre č. X zo dňa 23.05.2011. Týmto rozhodnutím prvostupňový správny orgán uložil žalobcovi pokutu vo výške 1000 eur za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a/ a ust
Meritum pokuta podľa § 19 ods. 1 písm. a/ zákona č. 125/2006 Z.z., smrteľný pracovný úraz
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: M. Š., bytom J., zastúpený: JUDr. R. B. , advokát so sídlom N. , proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídlom Masarykova č. 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2007/03
Meritum § 157/1, 2a Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8115010894 Dátum vydania rozhodnutia: 16. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8115010894.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného Ing. P. O., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžk/26/2018 6017200458 30. 04. 2019 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2019:6017200458.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Stredosloven
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu : ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r. o. , so sídlom Bešeňovská cesta 17 , Nové Zámky, právne zastúpený : JUDr. Ervin Erdélyi, advokát, so sídlom P. Blahu 7/A, Nové Zámky , proti žalovanému : Národný inšpektorát prác
Meritum Správny delikt - zákon č. 124/06 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 130/2008 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: R., s.r.o., O., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou M., proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, Masarykova č. 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2007/2706-2
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/63/2012 2010200662 21.11.2013 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2013:2010200662.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: COMAX TT, a.s., so sídlom Coburgova 84, Trnava, IČO
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/31/2012 6011200994 20.03.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:6011200994.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: Roman Jasenský ­ KREMTEC, ul. Veternícka 64, Kr
Meritum porušenie § 6 ods. 1 písm. d/ zák. č. 124/2006 Z. z.
Najvyšší súd 6Sžo/474/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauer ovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: J., trvale bytom L. , IČO: X. zastúpený JUDr. M. , advokát om , so sídlom ul. D. , proti žalovanému: Národný inšpektorát práce , so sídlom Masarykova 10, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žal
MENU