Nájdené rozsudky pre výraz: bezpečnosť a ochrana zdravia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 171

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
784 dokumentov
109 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžfk/11/2020 4018200623 25. marca 2021 JUDr. Ivan Rumana predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4018200623.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudcov JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): NAU s.r.o., Hlavná 75, Čata, IČO:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Asan/5/2019 7017200847 24. 03. 2021 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2021:7017200847.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov JUDr. Pavla Naďa a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): LABAŠ s.r.o., so sídlom Textilná 1, Košice, IČO
Meritum 6 938,33 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/27/2021 6716207201 10. marca 2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6716207201.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobkyne B. W., so sídlom v A., L.. XX. P. X, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanej P. F., P..B.., so síd
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžk/14/2019 4017200494 23. 02. 2021 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2021:4017200494.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): NUBIUM, s. r. o., so sídlom Trenčians
Meritum určenie miery zavinenia pri pracovnom úraze a ďalšie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/177/2018 1109243643 28. januára 2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1109243643.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu C. G., bytom v G., X. XXX, zastúpeného JUDr. Stanislavou Majerovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Kpt. Nálepku 1200/15, proti žalovaným 1/ Trenkwalder, a. s., so sídlom v Bratislave, Mickiewiczova 9, IČO: 35 861 1
Meritum uložení pokuty 1 000 eur nelegálna práca
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Asan/30/2019 6018200758 26. januára 2021 JUDr. Jana Hatalová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6018200758.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): GATE, a. s., IČO: 36 417 742, Na K
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžk/13/2019 8017200736 10. 12. 2020 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2020:8017200736.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcov (sťažovateľov): 1. Š. F., bytom S. XXXX/XX, F., 2. Bc. P. F.,
Meritum ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/238/2019 2112206065 28. októbra 2020 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2112206065.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne E. G., bývajúcej v G., X. XX, zastúpenej Mgr. Róbertom Bardačom, PhD., advokátom, so sídlom v Bratislave, Lovinského 22, IČO: 47 243 252, proti žalovanému ŽOS Trnava, a.s., so sídlom v Trnave, Koniarekova 19, IČO: 3
Meritum nároku na náhradu nákladov spojených s pohrebom neb. syna
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/108/2019 2018200192 30. septembra 2020 JUDr. Judita Kokolevská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2018200192.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. X, XXX XX G., právne zastúpené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Asan/17/2020 6019200198 30. 09. 2020 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2020:6019200198.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobkyne: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Pribylinská 2
MENU