Nájdené rozsudky pre výraz: bezprostredný vzťah príčiny a následku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
253 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Príčinná súvislosť (kauzálny nexus) je podstatným prvkom zodpovednostnej skutkovej podstaty. O vzťah príčinnej súvislosti ide vtedy, ak protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup) a vznik škody sú v logickom slede a teda ak protiprávne konanie škodcu bolo príčinou a vznik škody následkom tejto príčiny. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný (priamy). Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, či okolnosti nasvedčujúce jej existencii; príčinnú súvislosť treba vždy preukázať. Rozhodujúca je vecná súvislosť príčiny a následku a túto nemožno riešiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/191/2017 Identifikačné číslo spisu: 3110222283 Dátum vydania rozhodnutia: 13.08.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3110222283.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U. G., bývajúceho v R., ul. Š. X. XX, zastúpeného CHARGE DAVOUÉ
Meritum 685 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/157/2020 Identifikačné číslo spisu: 5313206383 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5313206383.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne P. S., bývajúcej v O., M. XXXX, zastúpenej Advokátskou
Meritum zaplatenie 9% ročného úroku z omeškania a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/195/2019 Identifikačné číslo spisu: 6110208018 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6110208018.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Trendex s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Zvolenská ces
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/72/2017 Identifikačné číslo spisu: 1112227495 Dátum vydania rozhodnutia: 26.04.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1112227495.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu RELCO s.r.o., so sídlom v Modre, Okružná č. 3239, proti žalovanej
Meritum o zaplatenie 39 500,76 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obo 83/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: B., s. r. o., S., IČO: X., právne zastúpenému: JUDr. V. S., advokátom, N., proti žalovanému: S., a. s., T., IČO: X., o zaplatenie 39 500,76 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 14. októbra 2011, č. k. 19 Cb 1/2011-4
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov bývajúceho v M. , 5/ D. F. , bývajúceho v B. , zastúpených JUDr. O. Š., advokátom v B. , proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, za účasti prokurátora , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Ružo mberok pod sp. zn. 3 C 30/2009 , o dovolaní navrhovateľov proti rozsudku Krajskéh
Meritum určenie výšky odškodnenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/405/2015 Identifikačné číslo spisu: 3811220552 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3811220552.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členov senátu Mgr. Dušana Či
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 7 Cdo 27/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. R., bývajúcej v R., 2/ S. N., bývajúceho v M., 3/ V. N., bývajúceho v M., 4/ M. F., bývajúceho v M., 5/ D. F., bývajúceho v B., zastúpených JUDr. O. Š., advokátom v B., proti odporkyni Slovenskej republike – Ministerstvo spravo
Meritum zaplatenie 39 500,76 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obo/34/2015 Identifikačné číslo spisu: 2011200325 Dátum vydania rozhodnutia: 24.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Darina Ličková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2011200325.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUD
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 4 Cdo 110/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. – I. a.s. , P., zastúpeného JUDr. P. K. , advokátom v B. , proti žalovaným 1/ Ministerstvu financií Slovenskej republiky , Bratislava, Štefanovičova č. 5 a 2/ Slovenskej republike , v menej ktorej koná Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava, Štefanovičova č. 5, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 16 C 136/2001, o dovolan
MENU