Nájdené rozsudky pre výraz: bydlisko poručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
11 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výnimočnosť inštitútu prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti skonštatoval Najvyšší súd Slovenskej republiky v stanovisku Cpj 31/97 z 20. októbra 1997, v ktorom uviedol, že ak sa po právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, objaví nejaký poručiteľov majetok alebo dlh, ku ktorým nebolo v pôvodnom konaní prihliadané, trvá príslušnosť tohto súdu (§ 11 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok – ďalej len „O. s. p.“) aj pre rozhodnutie podľa § 175x O. s. p., pokiaľ výnimočne nedôjde k prikázaniu veci inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 12 ods. 2 O. s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 1 8/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi M. , zomrelom X. , naposledy bytom v Bratislave , T. , za účasti dedič ov 1/ M. , bývajúcej v B. , S., 2/ I., bývajúcej v B. , S., 3/ A. , bývajúcej v B. , Ď. , 4/ L. , bývajúcej v B. , B. , zastúpenej Mgr. Ladislavom Hrubčínom, advokátom so sídlom v Bratislave, Wolkrova 2, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 1D/263/2016 , takto r o z h
Právna veta: Aj keď konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa začalo na návrh (§ 175x ods. 1 a § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a2 Občianskeho súdneho poriadku), má nesporovú povahu a uplatňuje sa v ňom vyšetrovacia zásada, so zreteľom na ktorú je objasnenie skutkového stavu vecou súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trenčín uznesením zo 14. novembra 2011, č. k. 17 D 828/2010-9 návrh dedičky X. na prejednanie majetku po poručiteľovi X. odmietol (§ 43 ods. 2 O.s.p.). Rozhodnutie odôvodnil tým, že dedička svoj neúplný návrh na prejednanie novoobjaveného majetku nedoplnila o potrebné údaje, hoci bola na to riadne vyzvaná s poučením, ako treba opravu a doplnenie vykonať, resp. aké budú následky nerešpektovania tejto výzvy v určenej lehote. Na odvolanie dedičky X. Krajský súd v Trenčíne uznesením z 5
Meritum o miestnu príslušnosť
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i a Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci po poručiteľovi V. S., zomrelom X., naposledy bývajúcom vo Z., o prejednanie novoobjaveného majetku, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 27 D 126/2009, o návrhu P. K., na prikázanie veci Okresnému súdu Stará Ľubovňa, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci sp. zn. 27 D 126/2009 vedenej na Okresnom súde Zvolen Okresnému súdu Stará Ľubovňa sa nevyhovuje. O d ô v o d
Meritum o prikázaní veci
Najvyšší súd 2 Ndc 9/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľ ovi J. V. , narodenom X. a zomrelom X. , naposledy bývajúc om v M. , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 9 D 106 /20 14, v konaní o prejednanie dedičstva , o návrhu dedičov na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresn om súde Trebišov pod sp. zn. 9 D 106 /20 14 Okresnému sú
Meritum o určenie absolútnej neplatnosti závetu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 162 /20 13 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. L. , bývajúce j v B. , zastúpenej JUDr. D. K. , advokát om so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ J. M. , bývajúcej v B. , 2/ R. P. , bývajúcemu v B. , o určenie absolútnej neplatnosti závetu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I V pod sp. zn. 22 C 318/2010 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29 . novembra 20 12, sp. zn. 3 Co
MENU