Nájdené rozsudky pre výraz: čestné vyhlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 836

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

279 dokumentov
3569 dokumentov
41 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Asan/5/2017 1014200702 07. 08. 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:1014200702.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Marty Molnárovej v právnej veci žalobcu: D EXPRES, k.s., so sídlom Vrútocká 48, Bratislava, IČO: 35 70
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/91/2018 5017200246 29. 10. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:5017200246.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Soni Langovej, v právnej veci žalobcu: SBMED, s.r.o., so sídlom v Zuberci, Nižné Bre
Meritum uložení pokuty 1 200 eur zdravotná starostlivosť
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/127/2019 1016202729 25. novembra 2020 JUDr. Viola Takáčová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1016202729.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: PANMED, s.r.o., so sídlom v Nových Zámkoch, Tatranská č. 615/48, I
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201481 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201481.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eri ky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: SENECA TOURS, spol. s r.o., so sídlom v Senci, Lichnerova č. 40
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200910 Dátum vydania rozhodnutia: 18. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200910.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Moniky Va lašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa: R. XX, XXX XX Zvolen, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Mári
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200905 Dátum vydania rozhodnutia: 18. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200905.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Moniky Va lašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa: N.. Y. R., U., zastúpeného JUDr. Máriou Kuttnerovou, advokátk
Meritum § 138 Občianskeho súdneho poriadku
Najvyšší súd 3 Sžf/13 8/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/66255/2014 zo dňa 04.02.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11 S/
Meritum priestupok v zmysle § 105 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsed níčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a člen ov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. , v právnej veci žalob kyne : Mgr. S. Š., trvale bytom J., právne zastúpenej: Mgr. Viliam Čobirka, advokát, so sídlom Čapajevova 29, 080 01 Prešov , proti žalovanej: Slovenská stavebná inšpekcia, so sídlom Lamačská cesta 8,
Meritum o ochrane prírody a krajiny
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie, IČO 313 03 862 s adresou Tulčík č. 26, zast. : JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokát kou so sídlom advokátsk
Meritum zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 35 ods. 1 písm. a/, § 40 ods. 2, § 40 ods. 3 písm. c/
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie, IČO 313 03 862 s adresou Tulčík č. 26, zast.: JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokát kou so sídlom advokátsk
MENU