Nájdené rozsudky pre výraz: čestné vyhlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 836

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

279 dokumentov
3569 dokumentov
41 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru podľa zák. č. 312/2001 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobkyne: Mgr. Ing. B., bytom P., zastúpená advokátom JUDr. M., Advokátska kancelária v S., proti žalovanému: Obvodný úrad v Starej Ľubovni, Služobný úrad, Nám. Gen. Štefánika č. 1, Stará Ľubovňa, o preskúmanie z
Právna veta: Čestné vyhlásenie je právny inštitút, ktorý nie je dôkazom, ale nahradzuje dôkaz. Nejde o priame nahradenie dôkazu s účinkami ex lege, ale až na základe správnej úvahy správneho orgánu, ktorý môže čestné vyhlásenie pripustiť (rozhodnúť o jeho pripustení). Čestné vyhlásenie podľa správneho poriadku zákona môže urobiť iba účastník konania. Na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia musí správny orgán účastníka upozorniť (§ 39 ods. 3 Správneho poriadku). Z tohto ustanovenia implicitne vyplýva, že upozornenie sa musí urobiť vopred. Podľa § 39 ods. 3 správneho poriadku, v čestnom vyhlásen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sž o/53/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: ppor. PhDr. P. K. , nar. X. , P., L ., právne zastúpený JUDr. T. G. , Advokátska kancelária G. a spol., s.r.o., Ž. K., proti žalovanému: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby , N
Meritum dopravný priestupok § 22 ods. 1 písm. k/, l/ zák. č. 372/1990 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž d/17/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej , PhD., v právnej veci žalob cu: Š., bytom Z. , právne zastúpeného advokátom JUDr. I., Advokátska kancelária H. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpek torát , Kuz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sk/16/2019 1017200753 24. 03. 2021 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2021:1017200753.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: D.. H. M.É., bytom T. Č.. X, R., proti žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/24/2020 5019200775 12. 03. 2021 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2021:5019200775.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: X. U., nar. XX. Y. XXXX, bytom Č., adresa n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7So/4/2020 1016200791 12. 03. 2021 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2021:1016200791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: J.. V. O.Š., C.., nar. XX. F. XXXX, bytom
MENU