Nájdené rozsudky pre výraz: čestné vyhlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 836

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

279 dokumentov
3569 dokumentov
41 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Sžso/20/2008 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne M. K., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Žilina, J.M. Hurbana č. 16, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2007/01975 zo dňa 3. októbra 2007,
Meritum dopravný priestupok § 22 ods. 1 písm. k/, l/ zák. č. 372/1990 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž d/17/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej , PhD., v právnej veci žalob cu: Š., bytom Z. , právne zastúpeného advokátom JUDr. I., Advokátska kancelária H. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpek torát , Kuz
Meritum zákon č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona
Najvyšší súd 5S ž o/ 25 5/ 2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobcu M. T. , s . r. o., B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou B. – Ď. , s. r. o., so sídlom D. , proti žalovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu , so sídlom Dobrovičova 8, Bratislava, o preskúmanie zák
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sk/16/2019 1017200753 24. 03. 2021 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2021:1017200753.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: D.. H. M.É., bytom T. Č.. X, R., proti žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/24/2020 5019200775 12. 03. 2021 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2021:5019200775.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: X. U., nar. XX. Y. XXXX, bytom Č., adresa n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7So/4/2020 1016200791 12. 03. 2021 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2021:1016200791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: J.. V. O.Š., C.., nar. XX. F. XXXX, bytom
MENU