SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207522
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
15.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: členstvo v zločineckej skupine


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: členstvo v zločineckej skupine
  • clenstvo nájdené 920 krát v 331 dokumentoch
  • v nájdené 4000797 krát v 65254 dokumentoch
  • zlocinecky nájdené 3118 krát v 564 dokumentoch
  • skupina nájdené 15316 krát v 4067 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra . Krajčoviča a JUDr. René Štepánika v trestnej veci proti obžalovanému J. O. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, na verejnom zasadnutí konanom 25. a 26. novembra 2014 v Bratislave o odvolaniach obžalovan ých J. O. , M. Š., M. A. , M. B. , L. A. , T. K. , M. P., I. D. , A. Š., P. B. , .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamenený s iným skutkom“). Typicky (a ide o prípad rozhodnutí konkurujúcich si pri prijímaní stanoviska), ak je trestným činom členstvo v zločineckej skupine (§ 296 Trestného zákona), územné teritórium zločineckých skupín sa prekrýva (najmä pokiaľ ide o Bratislavu) a podstatou trestnosti ... 3T 10/2013) a R. (rozsudok špecializovaného súdu z 28. júla 2014, sp. zn. BB - 3T 19/2014) za členstvo v zločineckej skupine S. bod 1/ skutkovej vety, L., C. a R. vo veci K. (prijatie vyhlásenia K. o vine v danej veci .
Merito sťažnosť prokurátora a obvinených
... až v odôvodnení rozhodnutia na strane osemnásť uviedol dôvody jeho väzby. Ak súd dôvod väzby odô vodnil s poukazom na členstvo v zločineckej skupine, prejudikoval tým jeho vinu, čo pri rozho dovaní o väzbe nie je prípustné . Tvrdenie, že dôvody väzby sú u neho .
Merito odvolanie obžalovaných a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR
... od B. A. . V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že prvostup ňový súd správne v dôvodoch rozsudku konštat uje, že členstvo v zločineckej skupine neznamená, že páchateľ musí byť do skupiny prijatý nejakým formálnym spôsobom a musí sa podieľa ť po celú dobu jej .
Merito sťažnosť obžalovaného
... stupňa nevyhodnotil výpovede obžalovaného Z. ako výpovede rovnajúce sa priznaniu v obžalobe označených skutkov, pretože tieto poprel, rovnako ako svoje členstvo v zločineckej skupine. Ďalej bolo zohľadnené i to, že vykonané dôkazy preukázali skutočnosť, že obžalovaný sa mal súdených trestných činov dopustiť v priebehu .
Merito odvolanie obžalovaného a prokurátora ÚŠP GP SR
... B. . K obhajobnému prednesu obžalovaného je potrebné zdôrazniť , že prvostupňový súd správne v dôvodoch rozsudku konštatuje, že členstvo v zločineckej skupine neznamená, že páchateľ musí byť do skupiny prijatý nejakým formálnym spôsobom a musí sa podieľať po celú dobu jej ... p očas celej doby jej trvania, teda až do roku 2006 . Ako už bolo konštatované vyššie, pre členstvo v zločineckej skupine postačí ak sa páchateľ , čo aj neformálnym spôsobom za člení do organizačnej štruktúry skup iny, cíti sa byť .
Merito sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR
... písm. b/ Tr. por. Vyslovil názor, že ak by si mal osvojiť názor prokurátora uvedený v jeho návrhu, tak potom členstvo v zločineckej skupine by bolo obligatórnym dôvodom kolúznej väzby, čo však nie je podľa platnej právnej úpravy možné. Pri rozhodovaní o sťažnosti Najvyšší .
Merito sťažnosť obvineného
... návrhom prokurátora na predĺženie lehoty trvania väzby nesúhlasí. Skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu sa nedopustil a popiera akékoľvek členstvo v zločineckej skupine. Ďalej odmietol vypovedať. Obhajca obvineného v záverečnom návrhu uviedol rovnaké skut očnosti ako v podanej sťažnosti obvineného. Prokurátor na podanom .
Merito sťažnosť obžalovaného
... písm. b/ Tr. por. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vzhľadom na povahu trestnej činnosti, ktorá je obžalovanému kladená za vinu - členstvo v zločineckej skupine, ktorá má svoje nepísané pravidlá pre prípad zadržania a obvinenia jej č lenov, kolú zna aktivita tejto skupiny a aktívna .
Merito dovolanie obv.
... období od roku 2007 do 16/2/2010 osem zločinov uvedených v skutkoch 2/ až 9/. P., ktorý bol za členstvo v zločineckej skupine právoplatne odsúdený, kontradiktórne vypovedal aj o tých skutočnostiach, ktoré sa mu priamo nekládli za vinu, ale o ktorých mal osobnú .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.