Nájdené rozsudky pre výraz: dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcov 1/ T. S. a 2/ V. S., proti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Župné námestie č. 5-6, Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská 27, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2007/1093-01-Pol. A/2007/00116-01 z 2. jú
Meritum hmotná núdza - povinnosť vrátiť dávku
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: A., bytom H., zast.: JUDr. D., ustanovenou advokátkou so sídlom P., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Košice, Zádielska č. 2, Košice, o preskú
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Jú lie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne: V. C. narodená X. bytom J. č. X. , zastúpená Mgr. Vandou Durbákovou, advokátkou so sídlom Košice, Krivá ul. č. 23, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava , Špit álska ul. č. 8, pracovisko v
Právna veta: „Nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len „dávka“) vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Úryvok z textu:
Najvyšší súd / Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslav a Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : I., nar.: X. , bytom Z. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom ul. Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, na odvolani
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžso/36/2014 1012201752 21.01.2015 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2015:1012201752.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcu P. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom P., zastúpeného JUDr. Michalom Bu
MENU