Nájdené rozsudky pre výraz: delegácia veci z dôvodu vhodnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 510

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum obnova konania a prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Ndc/10/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 8721201725 Dátum vydania rozhodnutia: 17.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8721201725.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Me
Meritum prejednaní novoobjaveného dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Ndc/9/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 2220204310 Dátum vydania rozhodnutia: 28.07.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2220204310.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci prejednania novoobjaveného maj
Právna veta: Sídlo niektorej zo strán alebo ich právnych zástupcov, či prekonanie väčšej vzdialenosti za účelom dostavenia sa na príslušný súd a vynaloženie vyšších výdavkov, nepredstavuje výnimočný dôvod, ktorý by opodstatňoval zmenu zákonom stanovenej príslušnosti súdu. Treba mať na zreteli tiež ustanovenie § 104 ods. 1 C.s.p., podľa ktorého procesný úkon, ktorý by súd mohol vykonať len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami, alebo ktorý v jeho obvode nemožno vykonať, vykoná na dožiadanie iný súd. Rovnako treba zohľadniť, že súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti sporu uložiť strane, aby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2Ndob/8/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 6621205247 Dátum vydania rozhodnutia: 14.07.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6621205247.2 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Iza
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu, a teda podmienky prikázania veci treba - ako výnimku vykladať reštriktívne. Totižto, ak by príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 39 ods. 2 CSP, hoci by pre takéto rozhodnutie tu neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanovuje zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovensk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 7Ndc/8/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 9022200011 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9022200011.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Mgr. A. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom S.
Meritum 192 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 6Ndc/2/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 4421202971 Dátum vydania rozhodnutia: 14.06.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4421202971.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ M. V., bytom v A., H. XX, X./
Meritum Úmrtný list
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Ndc/7/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 7120203781 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7120203781.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľke H. J., ro
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 5Ndc/5/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 8122202790 Dátum vydania rozhodnutia: 19.05.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8122202790.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého D. E. W., nar.
Meritum Úmrtný list
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 6Ndc/4/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 6421203216 Dátum vydania rozhodnutia: 28.04.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Terézia Mecelová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6421203216.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi U. U. B., zomrelo
Meritum dedičstvo
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 7Ndc/4/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 1421202530 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1421202530.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi: Ing. P. U., nar. XX.
Meritum vymoženie 1 262,63 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2Ndob/2/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 4106209322 Dátum vydania rozhodnutia: 23.03.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4106209322.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iv
MENU