Nájdené rozsudky pre výraz: dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Zmena návrhu
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Nejde o zmenu návrhu podľa § 95 ods. 1 OSP, ak žalobca po začatí konania ním uvádzané skutočnosti v návrhu na začatie konania doplní o ďalšie skutočnosti, ktorými odôvodňuje ním uplatnený nárok.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Z. rozsudkom z 29. júna 1995, č. k. 496/94-59, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 91 448,50 Sk istiny a nahradiť trovy konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa pôvodne domáhal zaplatenia 93 415,40 Sk. Žalo. vaná uznala len pohľadávku vo výške 1967,40 Sk, ktorú aj zaplatila, v dôsledku čoho žalobca v tejto časti vzal návrh na začatie konania späť. Žalobca tovar, ktorého sa faktúry č. 104914 a 106078 týkali, odoslal omylom na inú predajňu a táto aj za tovar zaplat
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nový dôkaz je spôsobilým dôvodom obnovy konania vtedy, ak je ním možné preukázať právne spôsobilú skutočnosť, ktorá môže privodiť pre navrhovateľa (obnovy) priaznivejšie rozhodnutie vo veci, a ktorý bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní. Pri novom dôkaze nie je rozhodujúce, že sa týka skutočnosti, ktorá je súdu už známa. Nemožnosťou použiť dôkaz bez svojej viny v pôvodnom konaní nie je mienená len možnosť označiť dôkaz, ale aj nemožnosť predložiť ho účastníkom konania súdu. Je predpokladom obnovy konania podľa ustanovenia § 228 ods. 1 písm. a/ O.s.p., aby dôkazy, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. J.-C., so sídlom v P., proti odporcovi Ing. J. B., bývajúcemu vo V., zastúpenému JUDr. P. Z., advokátom v K., o návrhu na povolenie obnovy konania, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 2 C 14/2007, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 24. apríla 2009 sp. zn. 10 Co 10/2009 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovol
Merito veci o 3 995 028,-- Kč a 5 416 591,-- Kč
Najvyšší súd 3 Obo 198/2007 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., proti žalovanému I., zastúpeného PaeDr. Ing. I., o zaplatenie sumy 3 995 028,-- Kč a 5 416 591,-- Kč, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 24 Cb 116/94-209 zo dňa 28. októbra 2004, takto
Merito veci zaplatenie sumy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Šatku a členiek senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: J. S. - R. E., so sídlom K., Košice, IČO: X., zastúpeným JUDr. J. U., advokátom, Š., 040 01 Košice, proti žalovanej: Ing. E. H., O., Košice, zastúpeným JUDr. M. H., advokátom, N. S., 071 01 Michalovce, o zaplatenie 93 000,-- Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalovanej proti ro
Merito veci zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5Obdo/10/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Šatku a členiek senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: J. S. - R. E., so sídlom K., Košice, IČO: X., zastúpeným JUDr. J. U., advokátom, Š., 040 01 Ko
Merito veci o návrhu na povolenie obnovy konania
Najvyšší súd 4 Cdo 18/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. J.-C., so sídlom v P., proti odporcovi Ing. J. B., bývajúcemu vo V., zastúpenému JUDr. P. Z., advokátom v K., o návrhu na povolenie obnovy konania, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 2 C 14/2007, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajskéh
Merito veci ozaplatenie 14 326,78 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: W. , s. r. o., V. , IČO: X. , proti žalovaným: 1/ Ing. arch. K. C. , K. , a 2/. Ing. arch. E. M. , H. obaja zastúpen í JUDr. Ľ. H. , Advokátska kancelária , B. o zaplatenie 14 326,78 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaných 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13 . septembra 2011 č. k. 2Cob 451/2010 -306, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slove
Merito veci ozaplatenie 14 326,78 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Obdo 31/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: W., s. r. o., V., IČO: X., proti žalovaným: 1/ Ing. arch. K. C., K., a 2/. Ing. arch. E. M., H. obaja zastúpení JUDr. Ľ. H., Advokátska kancelária, B. o zaplatenie 14 326,78 Eur s príslušenstvom, na dovolanie žalovaných 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Brat
Merito veci odstránenie závadného stavu
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 2Obdo/110/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7914207581 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Miničová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:7914207581.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Bürhanedin Hasani - ZMRZLINA HASAN, s miestom podnikania
MENU