Nájdené rozsudky pre výraz: doručenie súdnych zásielok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/273/2018 Identifikačné číslo spisu: 1412213413 Dátum vydania rozhodnutia: 23.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1412213413.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Stavebného bytového družstva Bratislava IV, so sídlom v Bratislave,
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Asan/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 1016201856 Dátum vydania rozhodnutia: 13.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1016201856.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JU
Merito veci určenie otcovstva k oprávnenej
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/55/2019 Identifikačné číslo spisu: 3193899178 Dátum vydania rozhodnutia: 25.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3193899178.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Q. V., bývajúcej v M.-, T. XXX, a oprávnenej C. C., nar. XX. B.
Merito veci vypratanie bytu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/143/2018 Identifikačné číslo spisu: 1511214365 Dátum vydania rozhodnutia: 31.07.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1511214365.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Mgr. Z. P., trvale bytom v X., zastúpenej JUDr. Jozefom Boledovičom
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 2Cdo/127/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6711218242 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Trubanová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6711218242.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ G. A., bývajúceho v W., 2/ N. A., bývajúcej v W., obaja zastúp
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/15/2019 Identifikačné číslo spisu: 8111200988 Dátum vydania rozhodnutia: 13.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8111200988.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Ing. R. H., 2/ O. H., oboch bývajúcich v H.
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Merito veci privolenie k výpovedi z nájmu bytu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/32/2017 Identifikačné číslo spisu: 1501897977 Dátum vydania rozhodnutia: 04.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1501897977.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave, Budatínska
Merito veci o vrátenie daru
Najvyšší súd 5 Cdo/64/2 016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v spore žalobc ov 1/ Ľ. B. , bývajúce mu v B. , 2/ G. B. , bývajúcej v B. v Bratislave , proti žalovanej J. B. , bývajúcej v B. , z astúpenej JUDr . Oľgou Rosu legovou , advokátkou so sídlom v Bratislave, ul. 29.augusta č. 5 , o vrátenie daru , veden om na
Merito veci vrátenie daru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/64/2016 Identifikačné číslo spisu: 1414202185 Dátum vydania rozhodnutia: 25.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Sluk Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1414202185.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sluka, PhD. a členov senátu JUDr.
MENU