Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie písomností elektronickými prostriedkami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
30 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Daňový subjekt má právo vykonať zákonom predpísaný úkon v ktorýkoľvek deň zákonom stanovenej lehoty, vrátane dňa posledného. II. Pokiaľ mu je pre výkon právomoci iného štátneho orgánu znemožnené vykonať takýto úkon v posledný deň zákonnej lehoty a v dôsledku tejto skutočnosti lehotu zmešká a zároveň to oznámi príslušnému orgánu, preukáže dôvody zmeškania lehoty a bezodkladne vykoná zmeškaný úkon, má právo sa spoľahnúť na to, že orgán štátu vyhodnotí jeho podania podľa ich skutočného obsahu tak, aby utrpel čo najmenšiu ujmu na svojich právach.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sž f/116 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. J.. Miroslava Gavalca PhD. a z členov J.. Igora Belka a J.. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobkyne: I. P. , J. X. , Š., IČO 34 454 144, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia sprá vneho orgánu v daňovom konaní, n
Najvyšší súd 6 Cdo 53 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci starostlivosti súdu o maloletú K. , narodenú X. , bývajúc u u matky, zastúpen ú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny C. ako opatrovníkom, matky D. , bývajúcej v S., zastúpenej JUD r. L. , advokátom v C. , M. a otca A. , bývajúceho v H. , M. , C. , zas túpeného splnomocnenkyňou JUDr. S., JUDr. B. , JUDr. S., PhD., s. r. o., so sídlom v C. , P., v mene ktorej koná ako konateľ a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/2/2013 1009201659 18.12.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:1009201659.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : Mesto Malacky, so sídlom Radlinského 2751/1, Malac
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/87/2016 2014200708 12. 12. 2018 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2018:2014200708.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: J., U., XXX XX T., zastúpený: Weis & Partners s.r.o., Ivánska
Meritum ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/210/2016 1207213329 26.09.2017 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1207213329.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O., bývajúceho v A., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou, advokátkou so sídlom v Prešove, Francisciho 35, proti žalovanému Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 3/A, IČO: 35 709 332, zastúpen
Meritum určenie neplatnosti okamžitého skončenia prac. pomeru zamest
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/190/2013 8311210894 03.12.2013 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2013:8311210894.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu ATV družstvo Strážske, so sídlom Strážske, Obchodná 437, IČO: 36 212 580, proti žalovanému J. bývajúcemu v I., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Františkom Svatuškom, advokátom, so sídlom v Humennom, Námestie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 10Sžfk/45/2019 6018200215 27. 10. 2021 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSSR:2021:6018200215.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a sudcov JUDr. Anity Filovej (spravodajkyňa) a JUDr. Juraja Vališa, LL.M. v právnej veci žalobcu (sťažovateľ): Apa
Meritum o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode
Najvyšší súd 7 Cdo 499/ 2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. , bytom B. , za stúpenej NIKU & partners, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Prokopa Veľkého č. 51 proti odporcovi M. , bytom B. , t. č. ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, zastúpený JUDr. Helenou Hynkov ou, advokátkou, so sídlo m v Bratislave, Radničné námestie č. 7/B , o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode,
Meritum o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode
Najvyšší súd 7 Cdo 499/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M., bytom B., zastúpenej NIKU & partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Prokopa Veľkého č. 51 proti odporcovi M., bytom B., t. č. ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, zastúpený JUDr. Helenou Hynkovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Radničné námestie č. 7/B, o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode, vedenej na Okresnom súd
MENU