Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie platobného rozkazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
111 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil zmenkový platobný rozkaz zo 16. októbra 1998, č. k. Zm 78/98-9, z dôvodu, že ho nebolo možné doručiť odporky- ni 2) do vlastných rúk. Zrušil ho s poukazom na ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a zmenkový platobný rozkaz ponechať v platnosti. V odvolaní uviedol, že ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. sa týka len platobného rozkazu a § 175 O. s. p. nevylučuje pri zmenko
Právna veta: Splnomocnenie osoby na prijímanie zásielok za adresáta podľa poštových podmienok k službám, ktoré poskytuje Slovenská pošta, a.s. (podľa zákona č. 507/2 001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov) nie je zastupovaním podľa § 31 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., s.r.o., H. X., B., IČO: X., proti žalovanej: Mgr. P.G., bývajúca v B., D. X., o zaplatenie 20 739,- Sk s prísl., ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 8 C 239/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 13. júna 2007 sp.zn. 4 Co 191/06, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobca je povinný zaplatiť žalo
Meritum 4 008,69 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6118206941 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6118206941.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 736 505, zastúpeného: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Mäsiarska 6, 040 01 Košice - Staré mesto, proti žalovanému: Alexander Benedik,
Meritum 6 190,99 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1ObdoV/10/2020 7008201622 27. mája 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:7008201622.23 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej, JUDr. Ivany Nemčekovej, JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Lenky Praženkovej, v spore žalobcu Ing. Q. K., bytom K.,
Meritum o zapl. 5 000 SK a o návrhu na zruš.zmenk.plat.rozkazu
Najvyšší súd 5 Obo 46 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. , a. s., P.B. , IČO: X. (vymazaný z OR 23.06.2005) proti žalovanému : Š.S. , r. č. X. , A.B. , o zaplatenie 5 000 Sk s prísl. a o návrhu žalovaného na zrušenie zmenkového platobného rozkazu, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 10. mája 2012, č. k. 37 Zm 83/99 -49 , takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky u
Meritum o zaplatenie 86 513 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Beaty Miničovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu: Ing. L., IČO: X., proti žalovanému: O., zast. advokátom JUDr. L., o zaplatenie 86 513 Sk s prísl., vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 18 Rob 1357/1996, na do
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obo/1/2020 1018201553 30. 03. 2021 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:NSSR:2021:1018201553.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Lenky Pražekovej, v spore žalobcu: AD - architektúra a design, Ing. arch. Ján Dolejší, so sídlom Grösslingova 43, 811
Meritum vymoženie 66,39 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7MCdo 9/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného I. P. spol. s. r. o., so sídlom v L. , proti povinnej J. Z. bývajúcej v Ľ. , pre vymoženie 66,39 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 4 Er 118/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Ružomberok z 3. januára 2011 sp. zn. 4 Er 118/2008 , takto r o z h o d o l: Mim
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/17/2014 5712219221 21. 10. 2015 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:NSSR:2015:5712219221.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom v Bratislave Pajštúnska č. 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska č. 5, proti odporcovi T. E., bytom K. za
MENU