Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie zásielok do poštového priečinku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
40 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum zrušenie uznesenia KS o odmietnutí - § 221 ods. 1 písm. f/ OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: O.S., štátny príslušník Ukrajiny, bytom H.S., právne zastúpeného JUDr. F.T., R., B., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. p. MU-2176-15/PO-Ž/2006 zo dňa 24.1.2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/25/2007-23 zo dňa 9.6.2008, takto
Meritum § 17 ods. 3 a 8 zákona č. 511/1992 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf 110/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: T.T. s.r.o., so sídlom T.T., IČO: X., zastúpený: JUDr. L. S., advokát so sídlom V.V., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia žalovan
Meritum sťažnosť obhajcu
Najvyšší súd 2 Tost 1 7/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému Y. O. a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. e/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. c/ a § 140 písm. a/ Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 5. júna 2012 v Bratislav e o sťažnosti obhajcu Mg
Meritum sťažnosť obhajcu
Najvyšší súd 2 Tost 17/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému Y. O. a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. e/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. c/ a § 140 písm. a/ Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 5. júna 2012 v Bratislave o sťažnosti obhajcu Mgr. I. M. proti uz
Meritum § 212 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z., § 250m ods. 2 O.s.p. - včas podaný opravný prostriedok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: A. K. , bytom P., D. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 31. mája 2012, č. k. 12Sd/15/2012 -23, jednohlasne , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 31. mája 2012,
Právna veta: Ak fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá si vyhradila na doručovanie zásielok poštový priečinok, preukáže, že sa v čase doručovania zásielky do vlastných rúk v obvyklom mieste bydliska nezdržiavala, považuje sa fikcia doručenia za vyvrátenú a právne účinky spojené s doručením zásielky nemôžu nastať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžo/ 35 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalob cu : J. J., nar. X. , bytom T. , právne zastúpený : Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s.r.o. , Dončova 1451/21, Ružomberok , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a reg
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sži/5/2014 5013200606 28.04.2016 JUDr. Jaroslava Fúrová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:5013200606.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. A., bytom Š. A. č. XXXX/X, X., právne zastúpeného SP & R s.r.o., so sídlom Maróthyho 6, Bratislava, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, so sídlom Kuzmányho 26, Žilina, v konaní
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3015200744 Dátum vydania rozhodnutia: 14. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3015200744.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Sauron Group, s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku 29/34, Púchov zastúpeného advokátom JUDr. Ondrejom Polákom , Železničná 90/12, Považská Bystrica proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4015200423 Dátum vydania rozhodnutia: 18. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4015200423.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MUDr. P. E., K., zastúpený: IB Legal, s.r.o., advokátska kancelária, Sibírska 49, Bratislava, proti žalované mu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, Nitra, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalo
MENU