Nájdené rozsudky pre výraz: doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2035

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1844 dokumentov
12099 dokumentov
901 dokumentov
5 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/18/2015 8014200278 30. 03. 2017 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2017:8014200278.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: W. D. - P., IČO: XX XXX XXX, so sídlom v
Právna veta: Tvrdila, že notár nenesie zodpovednosť za obsah vyhlásenia o vydržaní a za splnenie podmienok podľa § 134 OZ a nezodpovedá za obsah osvedčenia vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku, ide totiž o vyhlásenie, za ktoré zodpovedá účastník, notár vykonáva len osvedčenie. Vo vzťahu k predmetnej námietke je potrebné zdôrazniť povinnosti zakotvené v § 36 Notárskeho poriadku, podľa ktorého je notár povinný pri notárskej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a tiež je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, pokiaľ je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Asan/8/2020 1018201444 1. júna 2021 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1018201444.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobkyne: V.. W. V., I., I. Ú. O. Y., Š. W. XX, Y., právne zastúpená Podtatranská advokátska kancel
Meritum odvolanie obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov senátu JUDr. Richard a Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obžalovaného JUDr. V. V. a spol. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a iné, na ne verejnom zasadnutí 29 . apríla 2015 o odvolaniach obžalovaných JUDr. V. V. ,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžhuv/1/2013 6012200659 30.10.2013 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2013:6012200659.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: BioVita s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01 Bratislav
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Asan/16/2017 1016200479 12. 12. 2018 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2018:1016200479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci sťažovateľa: W. C., F. XX, N., proti žalovanému: Okresné riad
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžfk/39/2018 8017200242 29. 10. 2019 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2019:8017200242.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Podtatranská hydina a.s., so sídlom Sla
Meritum protokol o výsledku inšpekcie práce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžk/7/2019 6018200056 8. júla 2020 JUDr. Erika Čanádyová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6018200056.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci žalobcu: myWood Polomka Timber, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 50, Polomka, IČO: 36
Meritum § 296 Tr.zák.a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9513100009 Dátum vydania rozhodnutia: 5. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Serbová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9513100009.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Aleny Šiškovej, JUDr. Martina Bargela a JUD r. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného N. K. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podpo
Právna veta: Objektom trestného činu prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák. je záujem štátu na riadnom, nestrannom a zákonnom obstarávaní vecí všeobecného záujmu. Objektívna stránka tohto trestného činu zahŕňa také konanie páchateľa, ktorým sám alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok pre seba alebo inú osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu spadá plnenie úloh, na ktorých riadnom a nestrannom plnení má záujem buď celá spoločnosť alebo aspoň určitá sociálna skupina. Ide teda predovšetkým o činnosť v oblasti štátu a sam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/10/2019 9519100084 15. júna 2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100084.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. júna 2021 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci obžalovanej Mgr. Z. C. (predtým R.), pre zl
Meritum § 266/1, 2c, 3a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5To/6/2019 9516100160 21. novembra 2019 JUDr. Juraj Kliment ECLI:SK:NSSR:2019:9516100160.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a členov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanej N.. Z. W. pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom podľa § 266
MENU