Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4929

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

142 dokumentov
26 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správnosť a úplnosť zisteného skutku dovolací súd nemôže skúmať a meniť, pričom postup súdu, ktorým vykonáva dokazovanie je upravený trestným poriadkom, teda procesným predpisom, a nie je súčasťou hmotnoprávneho posudzovania. Ani prípadné procesné pochybenie odvolacieho súdu nemôže byť dovolacím dôvodom (§ 371 ods. 1 písm. i Tr. por.), keďže nedošlo k nesprávnemu použitiu hmotnoprávneho ustanovenia.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Petra Szabu a JUDr. Juraja Klimenta v trestnej veci obvineného M. B. vedenej pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí 6. decembra 2007 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený, zastúpený obhajcom JUDr. P. F. proti rozsudku Okresného súdu Brati
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta, sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szabu v trestnej veci obvineného R. K. vedenej pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/, písm. d/ Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 6. februára 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený R. K., zastúpený obhajcom JUDr. J. K., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bys
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému Ing. J. K., pre trestný čin subvenčného podvodu podľa § 250b ods. 1, ods. 3 Tr. zákona účinného do 1. januára 2006, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 23. júla 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený Ing. J. K. proti rozsudku Vyššieho vojen
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szabu v trestnej veci obvineného R. B. vedenej pre trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 prerokoval na neverejnom zasadnutí 6. marca 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený R. B., zastúpený obhajcom JUDr. J. F., proti uzneseniu Kr
Meritum dovonanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci proti obvinenému A. G. , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 1 T 13/2002, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 12. augusta 2009 v Bratislave prerokoval dovolanie obvineného, proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline, z 11. marca 2009, sp. zn. 2 To 78/2008 a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Tdo/10/2019 8117010287 26. 02. 2019 JUDr. František Mozner ECLI:SK:NSSR:2019:8117010287.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Františka Moznera a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti obvinenému S. K. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr.
Meritum § 422b/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/50/2020 6817010003 5. októbra 2020 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6817010003.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obvineného C. E. pre zločin rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného
Meritum § 189/1, 2b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/74/2020 3816010511 31. decembra 2020 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3816010511.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obvineného N. F. pre prečin opilstva podľa § 363 ods. 1 Tr. zák., prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 31. d
Meritum podmienečné prepustenie z výkonu trestu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3116010740 Dátum vydania rozhodnutia: 16. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3116010740.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí 16. augusta 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného U. M., pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 pí
Meritum § 360/1, 2b Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1314010291 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Šimonová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1314010291.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela na never ejnom zasadnutí konanom 29. novembra 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Ing. U. W. pre preči
MENU