Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4933

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

142 dokumentov
26 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ obvinený namietal, že v jeho trestnej veci nebolo a podľa jeho názoru malo byť použité ustanovenie § 39 ods. 1 Trestného zákona a v konečnom dôsledku mal mu byť mimoriadne znížený trest odňatia slobody z dôvodov ním uvádzaných, tak uvedená námietka (nepoužitie § 39 Trestného zákona) podľa dovolacieho súdu nenapĺňa žiaden dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. a) až n) Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 4Tdo/54/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 7218011205 Dátum vydania rozhodnutia: 23.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7218011205.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farka
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 257 ods. 5 Trestného poriadku vyplýva, že proti rozsudku, ktorý bol vydaný na základe prijatého vyhlásenia obvineného o vine, možno v rozsahu, v akom bolo toto vyhlásenie prijaté, t. j. proti jeho výroku o vine, podať dovolanie iba z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Toto ustanovenie ale zároveň neurčuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené tak urobiť. Pri riešení tejto otázky je preto nutné zohľadniť ďalšie ustanovenia Trestného poriadku upravujúce postup v konaní o dovolaní, najmä ustanovenia § 369 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku a § 372 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2Tdo/47/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 0020010712 Dátum vydania rozhodnutia: 09.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:0020010712.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina
Právna veta: K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku. Môže byť naplnený v dvoch alternatívach spočívajúcich v tom, že obvinenému bol uložený trest vo výmere mimo trestnej sadzby stanovenej Trestným zákonom pre trestný čin týkajúci sa obvineného, alebo taký druh trestu, ktorý trestný zákon nepripúšťa. Uloženie trestu mimo trestnej sadzby sa týka len tých odstupňovateľných trestných činov, ktoré majú určitú sadzbu vymedzenú zákonom - trest odňatia slobody (§ 46 Trestného zákona), trest domáceho väzenia (§ 53 Trestného zákona), trest povinnej práce (§ 54 Trestného zákona), peňažný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 4Tdo/45/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 6120010548 Dátum vydania rozhodnutia: 09.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6120010548.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a s
Meritum § 289/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 4Tdo/44/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 3517010459 Dátum vydania rozhodnutia: 09.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3517010459.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUD
Meritum § 212/1, 4b Tr.zák., povolenie obnovy 16T 99/17
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 5Tdo/50/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 2520010014 Dátum vydania rozhodnutia: 04.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Peter Hatala <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2520010014.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sud
Právna veta: Vo vzťahu k § 374 ods. 3 Tr. por., ktorý bol dovolateľom osobitne namietaný, je treba upozorniť na to, že v tomto smere sa ustálil právny názor, že ustanovenie § 374 ods. 3 Tr. por. nemožno uplatňovať ako samostatný dôvod dovolania. Toto ustanovenie len v nadväznosti na § 369 Tr. por. a § 372 ods. 1 Tr. por. vyjadruje okolnosť, že aj keď sa z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. dovolaním napáda vždy rozhodnutie súdu druhého stupňa (okrem dovolania podaného ministrom spravodlivosti), možno dovolaním namietať aj chyby konania súdu prvého stupňa, ak vytýkané pochybenia neboli napravené v ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 4Tdo/20/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 4618010372 Dátum vydania rozhodnutia: 03.08.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martina Zeleňaková <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4618010372.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla
Právna veta: Podľa judikatúry výtržnosť v zmysle § 202 Tr. zák. (teraz § 364 Tr. zák.) je konanie, ktoré závažným spôsobom narušuje verejný pokoj a poriadok a je pre ňu typický zjavne neúctivý a nedisciplinovaný postoj páchateľa k zásadám občianskeho spolužitia. Ide spravidla o násilný alebo slovný prejav takého charakteru, že hrubo uráža, vzbudzuje obavy o bezpečnosť zdravia, majetku alebo výrazne znižuje vážnosť väčšieho počtu osôb súčasne prítomných (R 44/1990). Keďže konanie obvineného narušilo verejný pokoj a poriadok, bolo voči inému hrubo neslušné, spojené s prejavom násilného charakteru a znížil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2Tdo/95/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 2219010559 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2219010559.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina
Meritum § 189/1, 2b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 1Tdo/53/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 3620010162 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3620010162.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov
Meritum § 289/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 1Tdo/31/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 4415010313 Dátum vydania rozhodnutia: 27.07.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Patrik Príbelský <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4415010313.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Patrika Príbelského,
Súd: Najvyšší súd <br/>Spisová značka: 1Tdo/24/2021 <br/>Identifikačné číslo súdneho spisu: 8304010404 <br/>Dátum vydania rozhodnutia: 27. 07. 2022 <br/>Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Patrik Príbelský <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8304010404.1 <br/> Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Patrika Príbelské
MENU