Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4933

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

142 dokumentov
26 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. apríla 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinenej J. T. , pre trestný čin ohovárania podľa § 206 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o dovolaní obvinenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 7. decembra 2007,
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného M. O. pre trestný čin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený M. O. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 11. januára 2006, sp. zn. 2 To 124/0
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 30. apríla 2008 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci proti obvinenej M. K. , pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., o dovolaní obvinenej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 24. októbra 2006, sp. zn. t a k t o : Podľa § 382 písm. c/
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. možno dovolanie podať, ak rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia. Z uvedeného vyplýva, že v rámci rozhodovania o dovolaní z uvedeného dôvodu vychádza Najvyšší súd Slovenskej republiky zásadne zo skutkových zistení vykonaných súdmi v predchádzajúcom konaní a hodnotí, či tieto skutkové zistenia boli z hľadiska hmotného práva správne posúdené. Nie je teda možné namietať nič proti samotným skutkovým zisteniam súdu, proti tomu, ako súd hodnotil dôkazy, v akom rozsahu vykonal d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Milana Lipovského v trestnej veci proti obvinenému J. K . a spol., vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp. zn. 5 T 7/2003, prerokoval na neverejnom zasadnutí 28. apríla 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podali obvinení J. K. a S. F. proti rozsudku Najv
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 1 Tdo V – 15/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Milana Lipovského, JUDr. Štefana Michálika, JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Martina Piovartsyho, v trestnej veci proti obvinenému P. L., vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 3 T 1/2005, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. apríla 2008 v Bratislave prejednal dovolanie, ktoré podal obvinený prostredníctvom obhajcu
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Emila Bdžocha, JUDr. Milana Lipovského a JUDr. J. Kanderu na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 28. apríla 2008, v trestnej veci obvineného J. P. a spol., pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o dovolaní, ktoré podal obvinený J. P., zastúpený obhajco
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu z predsedu senátu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča, JUDr. Milana Lipovského, JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Štefana Michálika v trestnej veci proti obvinenému Š. K. a spol., vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 4 T 5/03, prerokoval na neverejnom zasadnutí 28. apríla 2008 Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený Š. K. proti rozsudk
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Emila Bdžocha, JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martina Piovartsyho, v trestnej veci proti obvinenému F. L. a spol., vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 1 T 4/05, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. apríla 2008 v Bratislave, dovolanie, ktoré podal obvinený F. L., proti uzneseniu Najvy
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Emila Bdžocha, JUDr. Štefana Michálika a JUDr. J. Mihala v trestnej veci obvinenej A. K. a spol. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. j/ Tr. zák., prerokoval na neverejnom zasadnutí 28. apríla 2008 v Bratislave dovolanie obvineného P. G., podaného prostredníctvom obhajcu JUD
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného R. V. , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 2 T 82/2004, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 23. apríla 2008 v Bratislave, prerokoval dovolanie obvineného, proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, z 12. apríla 2006, sp. zn. 3 To 153/05 a ro
MENU