Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6285

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

142 dokumentov
30 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci dovolanie obvinenej
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 8. apríla 2008 v Bratislave v trestnej veci obvinenej K. M., pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), o dovolaní obvinenej K. M. zo 4. decembra
Merito veci dovolanie obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 22. októ- bra 2008 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obvineného Š. M. , pre trestný čin krivého obvinenia podľa § 174 ods. 1 Tr. zák., o dovolaní obvineného podaného proti rozsudku Okresného súdu v Rimavskej Sobote zo dňa 3. marca 2008, sp. zn. 1 T 89/07, takto r
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému J. H. , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 5T 46/05, prerokoval na neverejnom zasadnutí 17. júna 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený J. H. proti rozsudku Okresného súdu Zvolen z 3. júna 2005, sp. zn. 5T 46/05 a takto r o z h o
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 4/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného P. P. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. (zákon číslo 140/1961 Zbierky v znení neskorších predpisov, účinný do 1. januára 2006 – v ďalšom len Tr. zák.) prerokoval na neverejnom zasadnutí 22. februára 2008 v Bratislave
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 26/2006 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Jána Mihála v trestnej veci obvineného ml. R. V. a spol. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), vedenej na Okresnom súde v Banskej By
Merito veci dovolanie obvineného
Naj vyš ší s ú d Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 26. marca 2008 v trestnej veci obvineného J. F. pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 1, ods. 2 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) vedenej na Okresnom súde v S. pod spisovou značkou (sp. zn.) 3 T 104/05, o dovola
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a členov senátu JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti obvinenému M. K. vedenej na Okresnom súde v Galante pod sp. zn. 3T 53/2006, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 7. mája 2008 v Bratislave prerokoval dovolanie obvineného M. K., podané prostredníctvom obhajkyne JUDr. M. Š. proti uzneseniu Krajského sú
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí v Bratislave 7. mája 2008 v trestnej veci obvineného E. B. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov Tr. zák.) a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 6 T 56/06, o dovolaní, ktoré podal obvinený E. B
Merito veci dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 28. júla 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného V. Š., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 3 písm. d/ Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), o dovolaní obvineného V. Š. podanom prostredníct
Merito veci dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. M. Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 19. februára 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. S., pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005) a iné, o dovolaní obvineného M. S., zastúpeného obhajcom
MENU