Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078762
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie súdneho exekútora


Približný počet výsledkov: 147 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dovolanie súdneho exekútora
  • dovolanie nájdené 255908 krát v 31319 dokumentoch
  • sudny nájdené 334526 krát v 51542 dokumentoch
  • exekutor nájdené 29147 krát v 4345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 1 dokument


Právna veta: Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). V danom prípade bolo možné exekútorovi priznať DPH iba z odmeny, a nie aj z hotových výdavkov tak, ako si ho uplatňoval. Ani samotná skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky exekútora pri výkone exekúcie, nemusí viesť k protiústavným dôsledkom. Toto riziko, ktoré exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované jeho v podstate monopolným postavením pri výkone exekúcie.

Úryvok z textu:
... a vady uvedené v § 237 O.s.p. neboli zistené, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora ako neprípustné podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení ... s § 142 ods. 1 O.s.p. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor , ktorý navrhol uznesenie odvolacieho súdu v spojení s uznesením súdu pr vého stupňa zrušiť ... 5 CoE 117 /201 1, takto r o z h o d o l : Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a . Účastníkom náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d .
Právna veta: Podľa § 209a ods. 1 O.s.p., ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete, doručí súd prvého stupňa odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov, aby sa k odvolaniu vyjadrili. Podľa § 37 ods. 1 druhá veta Exekučného poriadku, ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor. Porušenie povinnosti doručiť odvolanie účastníkom konania na vyjadrenie má za následok vadu konania podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. Účastníkovi konania sa nedoručením odvolania odníma možnosť uplatnenia proce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa trov exekúcie tak, že súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor. Žia dal, aby dovolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Mal ... vyplývala z ustanovenia § 209a ods. 1 O.s.p ., platného v čase vydania napadnutého uznesenia. Na dovolanie súdneho exekútora, ktorý namietal, že uvedeným postupom, mu bola odňatá možnosť vyjadriť sa k odvolaniu oprávnenej, Najvyšší súd Slove .
Merito o vymoženie 14 000,-- Sk
... na súdoch nižších stupňov bolo postihnuté vadami uvedenými v ustanovení v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p .
Merito o vymoženie 1 300 Sk s prísl.
... 239 O.s.p. prípustné a vady uvedené v § 237 O.s.p. neboli zistené, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora ako neprípustné podľa § 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm.c/ O .
Merito o vymoženie 97 420,-- Sk s prísl.
... hotových výdavkov, ktoré pozostávali z poštovného vo výške 120,-- Sk. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu ako odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor. Žiadal, aby dovolací súd uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dovolanie odôvodnil odňatím možnosti ... právneho posúdenia veci by sa dovolací súd mohol zaoberať len ak by dovolanie bolo prípustné. So zreteľom na uvedené dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 5 v spojení s § 218 ods. 1 písm.c/ O.s.p. ako .
Merito O vymoženie 19 391 Sk
... náhrady hotových výdavkov, tak, ako to uplatnil v odvolaní. Proti potvrdzujúcemu výroku uznesenia odvolacieho súdu podal dňa 27. júna 2007 dovolanie súdny exekútor. Uviedol, že rozhodnutie odvolacieho súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci z dôvodu, že na zistený skutkový stav súd neaplikoval .
Merito o vymoženie 16 312,50 Sk
... 16 312,50 Sk, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. Er 516/2002, na dovolanie súdneho exekútora I., so sídlom v K., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. júna 2005 sp. zn. 2 CoE 24 .
Merito O vymoženie 23 806 Sk s prísl.
... súd prvého stupňa, s ktorého právnym názorom sa stotožnil. Proti potvrdzujúcemu výroku uznesenia odvolacieho súdu podal dňa 22. januára 2007 dovolanie súdny exekútor. Uviedol, že rozhodnutie odvolacieho súdu ako aj súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, z dôvodu, že vo .
Merito o vymoženie 28 526 Sk s prísl.
... tohto ustanovenia je prípustnosť dovolania vylúčená, ak ide o uznesenie o trovách konania. Vzhľadom na to, že dovolanie súdneho exekútora smerovalo proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým rozhodoval o trovách konania (trovách exekúcie), teda proti rozhodnutiu, proti ... prevyšujúcej časti nepovažoval ani odvolací súd nárok súdneho exekútora za dôvodný. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal včas dovolanie súdny exekútor JUDr. Ing. K. M., ktorý žiadal uznesenie odvolacieho súdu zrušiť a vec mu vrátiť na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.