Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078774
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie súdneho exekútora


Približný počet výsledkov: 147 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dovolanie súdneho exekútora
  • dovolanie nájdené 255908 krát v 31319 dokumentoch
  • sudny nájdené 334526 krát v 51542 dokumentoch
  • exekutor nájdené 29147 krát v 4345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 1 dokument


Merito o vymoženie 85 336,- Sk s príslušenstvom
... povinného. Preto je možné pochybovať o účelnom vymáhaní nároku oprávneného. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor. Navrhol ho zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. Na odôvodnenie dovolania uviedol, ... byť zaviazaný oprávnený, v ktorého prospech a na základe návrhu ktorého bola exekúcia vedená. Oprávnený navrhol dovolanie súdneho exekútora zamietnuť. Vo vyjadrení k dovolaniu sa stotožnil so závermi odvolacieho súdu. Zastavenie exekúcie nezavinil, nakoľko .
Merito o vymoženie 1 880 Sk
... exekútora podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ako procesne neprípustné. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor. Prípustnosť tohto opravného prostriedku vyvodil zo skutočnosti, že odvolací súd odmietol jeho odvolanie ako neprípustné a tým mu odňal možnosť ... týka inej veci s odlišným skutkovým a právnym stavom. Z vyššie uvedených dôvodov dovolací súd aj v prejednávanej veci odmietol dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O.s .
Merito o vymoženie 8 776,70 Sk s príslušenstvom
... súdneho exekútora odmietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor, domáhal sa jeho zrušenia spolu s uznesením okresného súdu v časti rozhodnutia o trovách exekúcie a žiadal priznať mu ... by konanie na súdoch nižších stupňov bolo postihnuté vadami uvedenými v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm.c/ O.s .
Merito o vymoženie 91 782 Sk istiny s prísl.
... obsadeným). Dospel však k záveru, že konanie odvolacieho súdu a jeho rozhodnutie nie sú postihnuté takou vadou a teda že dovolanie súdneho exekútora I nie je prípustné ani podľa § 237 O.s.p. Keďže prípustnosť dovolania súdneho exekútora I nemožno v prejednávanej ... . apríla 2007 sp. zn. 1 CoE 125/2006 t a k t o : O d m i e t a dovolanie súdneho exekútora I. Účastníkom náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d v ô v o d n e n i e : Krajský .
Merito o vymoženie pohľadávky 3 384 Sk s príslušenstvom
... súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal. Proti uvedenému uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor a žiadal, aby dovolací súd zrušil uznesenie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietal, že rozhodnutie ... 239 O.s.p. prípustné a vady uvedené v § 237 O.s.p. neboli zistené, Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora ako neprípustné podľa § 243b ods. 4 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ .
Merito pre vymoženie 5 822 Sk s prísl., o návrhu na zastavenie exekúcie
... o postavení jeho sudcov). Dovolací súd vzhľadom na túto viazanosť musel pri svojom rozhodovaní vychádzať z toho, že dovolanie súdneho exekútora je procesne prípustné ( a súčasne dôvodné), pretože mu bola postupom odvolacieho súdu, ktorý odmietol jeho odvolanie ako ... Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 28. novembra 2005, sp. zn. 3 Cdo 221/2005 (ktorý odmietol dovolanie súdneho exekútora ako neprípustné z dôvodu, že mu postupom odvolacieho súdu nebola odňatá možnosť konať pred súdom podľa § 237 .
Merito o vypratanie bytu s prísl. - funkčná príslušnosť
... . D. S. na jeho vylúčenie zo dňa 1. októbra 2009 (Ex 142/09) . Proti tomuto rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal dovolanie súdny exekútor , ktorý navrhol, aby dovolací súd jeho dovolaniu vyhovel a napadnuté uznesenie prvostupňového súdu zrušil. Dovolanie odôvodnil nesprávnym právnym posúdením návrhu .
Merito o vymoženie 374,39 € s prísl.
... názorom súdu prvého stupňa v plnom rozsahu stotožnil a odkázal na odôvodnenie prvostupňového uznesenia. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor, navrhol ho zmeniť a priznať mu odmenu pri zastavení exekúcie vo výške 52,38 € spolu s DPH, resp. ho navrhol ... zistené (ani tvrdené) vady konania uvedené v § 237 O.s.p., dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky k záveru, že dovolanie súdneho exekútora je neprípustné, pr eto ho odmietol (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 .
Merito o vymoženie 33,19 €
... O.s.p. dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. V danej veci smeruje dovolanie súdneho exekútora proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktoré má procesnú formu uznesenia. Prípustnosť dovolania treba preto posúdiť podľa § 239 O. ... . Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), skúmal najskôr, či dovolanie súdneho exekútora ako subjektu oprávneného podať tento opravný prostriedok [viď § 37 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. .
Merito pre 25 410 Sk
... . 1 O. s. p. dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Dovolanie súdneho exekútora smeruje proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o trovách exekúcie. Pokiaľ dovolanie smeruje proti uzneseniu odvolacieho ... exekútora potom predstavuje sumu 2 170 Sk, ktorú mu priznal. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor z dôvodu, že konanie je postihnuté inou vadou konania, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.