Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078819
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie súdneho exekútora


Približný počet výsledkov: 147 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dovolanie súdneho exekútora
  • dovolanie nájdené 255908 krát v 31319 dokumentoch
  • sudny nájdené 334526 krát v 51542 dokumentoch
  • exekutor nájdené 29147 krát v 4345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 1 dokument


Merito pre vymoženie 3 935,21 eur (118 552,-- Sk) s prísl.
... z 12 . februára 20 10 , sp. zn. 4 CoE 39 /2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô .
Merito o vymoženie 699,93 €
... .s.p. tak, že ich náhradu oprávnenej nepriznal, keď náhradu trov odvolacieho konania nežiadala. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor, navrhol ho zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. Dovolanie odôvodnil tým, že nepriznaním mu, v rámci trov ... Krajského súdu v Prešove z 26. februára 2009 sp.zn. 12 CoE 33/2008, rozhodol t a k t o : Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô .
Merito o vymoženie 1 201,22 € s príslušenstvom
... . 1 O.s.p. dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. Dovolanie súdneho exekútora smeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktoré má procesnú formu uznesenia; prípustnosť dovolania proti nemu treba preto ... Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), skúmal najskôr, či dovolanie súdneho exekútora ako subjektu oprávneného podať tento opravný prostriedok smeruje proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom. .
Merito o vymoženie 533,69 €
... exekučného konania a uložiť súdu prvého stupňa rozhodnúť o zámene účastníka na strane oprávneného. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor, navrhol ho v časti výroku o nepriznaní trov exekúcie zruši ť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie. Dovolanie ... Krajského súdu v Košiciach z 25. marca 2009 sp .zn. 3 CoE 37/2008, rozhodol t a k t o : Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô .
Merito o vymoženie 1 786,80 eur (53 829,-- Sk) s príslušenstvom
... sumy za jednotlivé úkony exekučnej činnosti a náhrady hotových výdavkov exekútora. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor, ktorý navrhol uznesenie odvolacieho súdu vo výroku, ktorým bola zmenená výška trov exekúcie, zrušiť a vec ... z., v dôsledku čoho rozhodol nesprávne. V dôvodoch dovolania rozoberal skutkový a právny stav veci. Oprávnený navrhol dovolanie súdneho exekútora ako neodôvodnené podľa § 243b ods. 1 O.s.p. zamietnuť. Povinný sa k dovolaniu súdneho .
Merito pre vymoženie 394,34 € s príslušenstvom
... možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. V danej exekučnej veci smeruje dovolanie súdneho exekútora proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktoré má procesnú formu uznesenia. Podmienky prípustnosti dovolania proti uzneseniu odvolacieho ... závermi súdu prvého stupňa týkajúcimi sa rozsahu trov exekúcie. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie súdny exekútor. Žiadal, aby dovolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie .
Merito vymoženie 5 264,87 €
... , nakoľko takúto možnosť Exekučný poriadok nepripúšťa. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podal vo výrok u o nepriznaní náhrady trov dovolanie súdny exekútor z dôvodu, že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení a konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok ... v dovolacom konaní neboli zistené ani dôvody prípustnosti uvedené v ustanovení § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie súdneho exekútora podľa § 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O .
Merito o 450 506,09 Sk s príslušenstvom
... ako súd dovolací ( § 10a ods. 1 O. s. p. ) skúmal najskôr, či dovolanie súdneho exekútora smeruje proti rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť týmto opravným prostriedkom. Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, ... poriadku, v zmysle ktorého má trovy exekúcie znášať oprávnený. Oprávnený vo vyjadrení k dovolaniu navrhol dovolanie súdneho exekútora zamietnuť, pretože rozhodnutie krajského súdu vychádza zo správneho právneho posúdenia veci. Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Merito o vymoženie 567,31 €
... § 236 a nasl. O.s.p. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Sloven skej republiky dospel k záveru, že dovolanie súdneho exekútora smerovalo proti takému uz neseniu odvolacieho súdu, ktoré týmto opravným p rostriedk om nemožno napadnúť. Dovolanie preto podľa § 243b ... preto uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. zmenil. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal včas dovolanie súdny exekútor. Navrhol uznesenie odvolacieho súdu zrušiť a ve c mu vrátiť na ďalšie ko nanie. Uviedol, že krajský súd pri .
Merito o vymoženie 14 368,15 EUR (432 855,-- Sk) s prísl.
... tak, že súdnemu exekútorovi JUDr. J. F. náhradu týchto trov nepriznal. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal dovolanie súdny exekútor. Žiadal, aby dovolací súd napadnuté uznesenie krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie , alebo aby ... namietané, pričom nezistil existenciu žiadnej podmienky prípustnosti dovolania uvedenej v tomto zákonnom ustanovení. So zreteľom na uvedené dovolací súd dovolanie súdneho exekútora podľa § 218 ods. 1 písm. c / O.s.p. v spojení s § 243b ods. .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.