Nájdené rozsudky pre výraz: dovolanie v správnom súdnictve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. februára 2010 číslo II. ÚS 65/2010 k prípustnosti dovolania v správnom súdnictve. V jeho publikovanom znení Ústavný súd Slovenskej republiky akceptuje výklad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého je dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku neprípustné, ako súladný so základným právom na súdnu ochranu...Ústavný súd Slovenskej republiky v doterajšej judikatúre vyslovil právny záver, podľa ktorého „niet žiadnych právnych pochýb o skutočnosti, že dovolanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sdo/1 7/2014 Slovenskej republiky 1Sdo/18/2014 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: I., nar. X. , bytom Z. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku starobného dôchodku, o dovolaní navrhovateľ ky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. februára 2011 č. k. 7So/138/2010 a o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo
Meritum zákon o slobode informácií, priestupok, zastavenie priestupkového konania, dovolanie v správnom súdnictve
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: 1. N. - S. V., zastúpená akad. soch. V. - likvidátorom, bytom V., B., 2. akad. soch. V., bytom V., B., obaja žalobcovia zastúpení Mgr. M., advokátom so sídlom, B., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Drieň
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B., zastúpeného súdom ustanoveným právnym zástupcom J. proti žalovanému M., v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovaného, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2Sžo 146/2007-58 z 28.03.2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd konanie o dovolaní z a s t a v u j e . O d ô v o d n e n i e Žalobca podal dovolanie proti uzneseniu najv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Sžk/18/2020 7018201144 15. 12. 2021 JUDr. Michal Matulník ECLI:SK:NSSSR:2021:7018201144.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členov senátu JUDr. Michala Matulníka, PhD. (sudca spravodajca) a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu:
MENU