Nájdené rozsudky pre výraz: duplicitný zápis vlastníckeho práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
52 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: naliehavý právny záujemurčovací návrh
R 31/2019
Právna veta: Ak je nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností vedená duplicitne ako vlastníctvo žalobcu aj žalovaného, má žalobca naliehavý právny záujem (§ 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku, resp. § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku) na negatívnom určení, že žalovaný nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
1. Žalobou podanou na Okresnom súde Nové Zámky 18. 12. 2014 sa žalobkyne domáhali, aby súd určil, že žalovaná nie je vlastníčkou nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností pre kat. úz. R. na liste vlastníctva č. X ako pozemky - parcely reg. „C“ č. X - zastavané plochy a nádvoria vo výmere X m2, č. X - záhrady vo výmere X m2 a č. X- záhrady vo výmere X m2. V žalobe uviedli, že sú podielovými spoluvlastníčkami označených pozemkov (ďalej aj „sporné pozemky“), a to každá v jednej polovici sp
Právna veta: Podľa § 1 O. s. p. Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a úctu k právam iných osôb. Podľa § 3 O. s. p. občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva , ktoré bolo ohrozené alebo porušené. V zmysle citovaných ustanovení sa občianske súdne konanie musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 191/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. R. bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. M. K. , advokátkou v B. , proti žalovanej O. , zastúpenej JUDr. M. S. advokátkou v B. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde B. pod sp. zn. 5 C 97/2007, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2009 sp. zn. 13 Co 20/2009, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/192/2017 Identifikačné číslo spisu: 2508899852 Dátum vydania rozhodnutia: 18.12.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2508899852.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne V. G., narodenej XX. X. XXXX, bývajúcej v O., zastúpenej JUDr. Ti
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/132/2018 Identifikačné číslo spisu: 5811204169 Dátum vydania rozhodnutia: 18.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Ľalík Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5811204169.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ T.. T. Š.Q., bývajúceho v E., I. XXX, 2/ O. A., bývajúceho v E., U. G.
Meritum negatívne určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/15/2017 Identifikačné číslo spisu: 4414224080 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4414224080.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkýň 1/ T. V., nar. XX. X. XXXX, bývajúcej v G. a 2/ W. L., nar. X. X.
Meritum určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/188/2019 Identifikačné číslo spisu: 2509207111 Dátum vydania rozhodnutia: 28.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2509207111.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K. J., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. Pavlom Kollárom,
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/161/2019 Identifikačné číslo spisu: 7716204259 Dátum vydania rozhodnutia: 21.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7716204259.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ L. R., bývajúcej v R., P. X, 2/ Y. R., bývajúceho v R., P.
Meritum určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd 2 Cdo 191/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. R. bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. M. K., advokátkou v B., proti žalovanej O., zastúpenej JUDr. M. S. advokátkou v B., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde B. pod sp. zn. 5 C 97/2007, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v
Meritum určenie vlastníckeho práva s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/94/2020 Identifikačné číslo spisu: 8708210030 Dátum vydania rozhodnutia: 11.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8708210030.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sl
MENU