Nájdené rozsudky pre výraz: duševná nespôsobilosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon. Podľa názoru odvolacieho súdu, uvádzanie podrobností z psychologického vyšetrenia by bolo nielen porušením vyššie uvedeného zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zák. č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, ale predstavovalo by zásah do osobnostných práv žalobcu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/28 /201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: ppor. I. B. , zastúpeného JUDr. E. B. , advokátkou , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. SLV -76/PK -2009 z 24. a
Meritum služobný pomer - prepustenie podľa § 192 ods. 1 písm.c/ zákona č. 73/1998 Z.z.
Najvyšší súd 8Sžo/114/2 010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a z členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišo vej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu V. Š., bytom C. N. V. č. X. , zastúp en ého JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v S. N. V. , H. X. , proti žalovanej Gene rálnej riaditeľke Zboru väzenskej a justičnej stráže, Generáln
MENU