Nájdené rozsudky pre výraz: dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Druhy trestov sú v Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov uvedené v ustanovení § 32, ktorý taxatívne stanovil, že za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou len tieto tresty: odňatie slobody, domáce väzenie, povinnú prácu, peňažný trest, prepadnutie majetku, prepadnutie veci, zákaz činnosti, zákaz pobytu, stratu čestných titulov a vyznamenaní, stratu vojenskej a inej hodnosti a trest vyhostenia. Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto zákone, pričom zákon v osobitnej časti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Tdo 61 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného N. M. , pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 20. decembra 2011 v Bratislave d ovolanie obvineného N. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. októbra 201
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d 2 Tdo 15 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 17 . apríla 201 2 v Bratislave , v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému V. G. a spol. , pre zločin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 20, § 18 8 ods. 1 Tr. z ák. a iné , o dovolaní obvineného V. G. proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 8. apríla 20
Meritum § 155/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/80/2018 7513010487 19. marca 2019 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2019:7513010487.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného S. C. pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 57 /2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30 . októbr a 201 2 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému J. L. , pre zločin znásilnenia podľa § 1 99 ods. 1 , 2 písm. a/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Nitr e z 3. apríla 20 12 , sp. zn. 1To
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 26 . jún a 201 2 v Bratislave , v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému G. P. , pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák. s poukazom na § 47 ods. 2 Tr. zák. , o dovolaní obvineného G. P. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e zo 7. mája 2008 , sp. zn. 3To/
Meritum § 155/1 Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6814010300 Dátum vydania rozhodnutia: 21. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6814010300.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejn om zasadnutí konanom 21. februára 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvineného L. J., pre zločin ublíž
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3Tdo/ 44/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. M artina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 11. novem bra 2015 v trestnej veci obvineného J. V. , pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona a iné , o dovolaní obvineného , ktoré podal prostredníctvom svojho obhajcu JUD r. M.. D. , advoká
Meritum § 188/1, 2b,c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/16/2020 4218010307 30. júna 2021 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4218010307.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 30. júna 2021 v Bratislave, v trestnej veci obvineného I. L. , pre zločin lúpeže v spol
Meritum § 188/1, 2d Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/79/2019 8315010289 25. augusta 2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8315010289.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci obvineného M. E. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona a iné, na neve
MENU