SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351802
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: etapy konania o pozemkových úpravách


Približný počet výsledkov: 7 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: etapy konania o pozemkových úpravách
  • etapa nájdené 895 krát v 336 dokumentoch
  • konanie nájdené 1496557 krát v 66341 dokumentoch
  • o nájdené 2908780 krát v 67125 dokumentoch
  • pozemkovy nájdené 14883 krát v 2068 dokumentoch
  • upravach nájdené 889 krát v 442 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 2 dokumenty


Právna veta: Krajský súd správne poukázal na skutočnosť, že pokiaľ žalobcovia v tretej etape konania, týkajúcej sa vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 15 a nasl. zákona, opätovne namietali skutočnosti, ktoré súvisia so skúmaním splnenia podmienok konania podľa § 1, § 2 a § 7 zákona, boli tieto námietky v tomto štádiu konania bezpredmetné, pretože už o nich bolo právoplatne rozhodnuté v prvej etape – rozhodnutím č. OPPaLH2002/15187-2-Va zo dňa 31.03.2003. Krajský súd osobitne poukázal aj na znenie § 9 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorého sa na námietky podané po určenej lehote a na námietky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcov : 1. J. D. , bytom Z. H. a 2. F. B. , bytom Z. H. , obaja zastúpení JUDr. J. H. , advokátom, proti žalovanému: Krajský pozemkový úrad Prešov , Masarykova č. 10, Prešov , za účasti : 1. užívate lia pozemkov v .
Právna veta: Konanie podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim je rozdelené na etapy, z ktorých každá nasledujúca začína po právoplatnom rozhodnutí správneho orgánu predstavujúcim ukončenie predchádzajúcej etapy.

Úryvok z textu:
Žalovaný rozhodnutím zo 4. júla 2002 schválil podľa § 13 ods. 3 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim (ďalej len „zákon č. 64/1997 Zb.“) projekt pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade B. v katastrálnom území S. N. V., ktorého zhotoviteľom je Ing. J. P., firma G. Súčasťou rozhodnutia je zoznam užívateľov jednotlivých pozemkov a výška podielu na spoločných pozemkoch s uvedením výšky finančnej náhrady, .
Právna veta: Pred vypracovaním projektu majú vlastníci na výzvu správneho orgánu v lehote 60 dní právo vyjadriť sa k spôsobu vyrovnania pridelením náhradných pozemkov v obvode pozemkových úprav, alebo poskytnutím náhrady v peniazoch. Po uplynutí tejto lehoty správny orgán rozhodnutím určí obvod pozemkových úprav a rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili, patrí náhrada v peniazoch a vlastníkom, ktorí nesplnili podmienku uvedenú v § 8 ods. 5, patrí náhrada v pozemkoch (§ 10 citovaného zákona). Projekt pozemkových úprav sa schvaľuje rozhodnutím podľa § 13 ods. 3 citovaného zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona. Po schválení projektu správny orgán nariadi rozhodnutím vykonanie projektu pozemkových úprav, ktoré je poslednou etapou konania o pozemkových úpravách na účely vysporiadania vlastníctva k pozemkom zriadených v záhradkových osadách (§ 15 a nasl. ... 6.2.2003. V etape vykonanie projektu pozemkových úprav náhradných pozemkov, ktorá je poslednou etapou konania o pozemkových úpravách na účely vysporiadania vlastníctva k pozemkom zriadených v záhradkových osadách správne orgány už neboli oprávnené .
Meritum zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov
... § 13 ods. 1 citovaného zákona. Po schválení projektu správny orgán nariadi rozhodnutím vykonanie projektu pozemkových úprav, ktoré je poslednou etapou konania o pozemkových úpravách na účely vyporiadania vlastníctva k pozemkom zriadených v záhradkových osadách (§ 15 a nasl. citovaného zákona). Z uvedenej právnej úpravy .
Meritum záhradkové osady, primeraná náhrada, viazanosť rozhodnutím ESĽP
... , že sa možno stotožniť s názorom prvostupňového súdu , že predmeto m preskúmavacieho konania v danej veci je už „iba“ posledná etapa konania o pozemkových úpravách - vykonanie projektu pozemkových úprav (§ 15 až 18a zákona č. 64/1997 Z.z.), nemohol ponechať bez povšimnutia aplikovat eľnosť .
... je dodržiavať zákonnú úpravu uvedeného zákona pre naplnenie jeho cieľa a za tým účelom v kaž dej etape konania o pozemkových úpravách si zadovážiť relevantné podklady pre vydanie rozhodnutia v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, pričom v každom štádiu ... náležité zistenie skutkových okolností týkajúcich sa pozemkov v súčinnosti s účastníkom konania, a to v každej etape konania o pozemkových úpravách, a teda aj v konaní o schválenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčov acieho plánu .
... medzi použitými prostriedkam i a cieľom, ktorý sa mal dosiahnuť. Dal do pozornosti, že rozhodnutie ESĽP sa netýka problematiky poslednej etapy konania o pozemkových úpravách - nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav, ktorú riešil správny orgán v súdom preskúmavanom konaní.Kraj ský súd dospel k záveru, že .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.