Nájdené rozsudky pre výraz: európsky zatýkací rozkaz na štátneho občana Slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Inštitút vydávacej väzby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (§ 16, resp. § 17 zákona o EZR) má iný charakter než väzba v rozsahu jej úpravy v štvrtej hlave prvej časti Trestného poriadku. To platí aj o dôvodoch tejto väzby. Je síce tiež prostriedkom na zabezpečenie účasti osoby obvineného v konaní (v tomto prípade vydávacom), jej dôvody však nie sú vymedzené tak striktne ako v ustanovení § 71 Tr. por. Nie je teda potrebné, na základe doteraz zistených konkrétnych skutočností, konštatovať obavu z úteku, ovplyvňovania dokazovania alebo ďalšieho páchania trestnej činnosti v zmysle § 7 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí kon anom dňa 23. februára 2016 , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sud cov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci vyžiadanej osoby P. J., v extradičnom konaní, o sťažnosti vyžiadanej osoby proti uzneseniu Krajsk ého súdu v Trnav e zo dňa 13. j anuára 2016, sp. zn. 5 Ntc 2/2015, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 p
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Rozhodnutie o vzatí zadržanej (vyžiadanej) osoby do predbežnej väzby je v zmysle § 15 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR v znení zákona č. 344/2012 Z.z. účinného od 1. decembra 2012 rozhodnutím fakultatívnym, ktoré okrem splnenia formálnych podmienok vyžaduje aj zistenie existencie takých okolností (materiálna podmienka), z ktorých vyplýva obava zo zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze v prípade, ak by sa toto viedlo voči vyžiadanej osobe na slobode. II. Okolnosťami odôvodňujúcimi hrozbu zmarenia účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze sú vecou individuálneho posúdenia zo str ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 17/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 29. mája 201 3 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby T. I. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 17. mája 2013 , sp. zn. 6Ntc 6/20 13, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 14 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 3. mája 201 2 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby R. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 5. apríl a 20 12, sp. zn. 3 Ntc 3/20 12, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší súd 6 Tost 10/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 31. marca 2011 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby M. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 1
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší súd 6 Tost 14/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 3. mája 2012 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby R. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 5. aprí
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 10 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 31 . marca 201 1 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby M. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 17. marca 20 11, sp. zn. 3 Ntc 3/20 11, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm.
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší súd 4 Urtost 6/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. decembra 2016, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci vyžiadanej osoby P. K . , v extradičnom konaní, o sťažnosti vyžiadanej o
Merito veci európsky zatýkací rozkaz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Urtos/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 2016898299 Dátum vydania rozhodnutia: 14.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2016898299.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. decembra 2016, v senáte zloženom z predse
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšš í sú d 6 Tost 32 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí 25 . novembra 2010 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze , o sťažnosti vyžiadanej osoby T. P. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 16 . novembra 20 10 , sp. zn. 3 Ntc 6/20 10 , takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. po
MENU