Nájdené rozsudky pre výraz: existencia dobrej viery držiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená a neoprávnená držba sa rozlišuje v (ne) existencii dobrej viery. Dobrá viera zaniká vo chvíli, keď vlastník veci vážne urobeným prejavom vôle oznámi držiteľovi, že vec nepatrí držiteľovi, ale jemu a uvedie k tomuto prejavu dôkazy. Z obsahu celého spisu odvolací súd zistil, že k takému prejavu vôle nedošlo ani vo vzťahu ku kupujúcemu GEOCONSULT IGHP, a.s., Košice zo strany úpadcu, resp. FNM SR a ani vo vzťahu k žalobcovi. Teda aj so zreteľom na okolnosť, že ako GEOCONSULT IGHP, a.s. bol zapísaný ako vlastník v katastri nehnuteľností, rovnako ako žalobca a pri žalobcovi neslobodno op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Obo/31/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200873 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Ličková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7014200873.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Darin
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená držba popri všeobecných znakov držby musí spĺňať požiadavku dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Dobrá viera (ako predpoklad oprávnenej držby) je presvedčením nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Iba samotná detencia k vydržaniu nestačí. Oprávnená držba sa musí opierať o právny titul (formálne správny, neplatný, či domnelý) a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa. Len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle. Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7MCdo/4/2013 Identifikačné číslo spisu: 3108209005 Dátum vydania rozhodnutia: 19.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Sluk Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3108209005.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členov senátu JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právne j veci žalobcov v Trnave, Hlavná 42, proti žalovaným PARTNERS, spol. s r.o., so sídlom v Hlohovci, Nám. sv. Michala 30/27, za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaných M. R. , bytom O. , zastúpenej JUDr. Roman om Cibulkom, advokátom v Trnave, Hlavná 13, o určenie vlastníckeho práva a pr
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/96/2018 Identifikačné číslo spisu: 5398899707 Dátum vydania rozhodnutia: 11.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5398899707.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ X. J., bývajúcej v I. nad I., H. č. XXX, 2/ L. J., bývajúceho
Merito veci určenie vlastníckeho práva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/264/2013 Identifikačné číslo spisu: 8111205393 Dátum vydania rozhodnutia: 23.09.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Eva Sakálová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8111205393.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. bývajúcej v G. a 2/ I. bývajúcemu v G., zastúpených
Merito veci určenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/147/2018 Identifikačné číslo spisu: 7110229861 Dátum vydania rozhodnutia: 11.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Branislav Král Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7110229861.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu T.. B. M., nar. X. G. XXXX, bývajúceho v C., I. XX, zast. advoká
Merito veci o určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci navrhovateľky A. K. , bývajúcej v H.H. , zast úpenej JUDr. E. Š., advokátom so sídlom v B. , proti o dporkyniam 1/ J. K. , bývajúcej v H.H. , 2/ A. Ž. , bývajúcej v H.H. , o určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn.
Merito veci o určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
3 M Cdo 1/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľky A. K., bývajúcej v H.H., zastúpenej JUDr. E. Š., advokátom so sídlom v B., proti odporkyniam 1/
Merito veci určenie práva vydržaním a zriadenie vecného bremena
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/37/2018 Identifikačné číslo spisu: 5906200762 Dátum vydania rozhodnutia: 16.10.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5906200762.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ B.. O. K., bývajúceho v V. C., Q. A. č. XXXX/XX, 2/ M.. A. K., bývajú
Merito veci o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , so sídlom v I., IČO: X. , v dovolacom konaní zastúpen ého Advokátskou kanceláriou S. s.r.o. so sídlom v N. , za ktorú koná konateľ JUDr. J. S., proti žalovanej : R. , so sídlom v N. , o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Nitra, pod sp .zn. 18 C 206/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 21. októbra 2009 sp.zn. 5 Co 184
MENU