SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1229222
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65524
USSR: 36278
NSČR: 126223
NSSČR: 68275
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427324
Krajské súdy (ČR): 46866
Posledná aktualizácia
23.09.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: faktúra


Približný počet výsledkov: 3029 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: faktúra
  • faktura nájdené 23642 krát v 3029 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že preukázanie dodávky služby len faktúrou, krycím listom čerpania a súpisom vykonaných prác nie je postačujúce, a to ani za stavu, keď daňový subjekt preukáže, že disponuje výsledkom poskytnutej služby (nakoľko v danom prípade nebolo preukázané, že sťažovateľ disponuje výsledkom predmetnej služby od deklarovaného dodávateľa). Z hľadiska uplatnenia nároku na odpočítanie dane je faktúra, resp. iná listina relevantným dokladom (formálna podmienka), len ak je nepochybné, že v nej uvedené údaje odrážajú skutočne reálne plnenie (materiálna podmienka). Technicky je možné vyh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/15/2017 4016200144 31. 01. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:4016200144.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci sťažovateľa: PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky, IČO: 34 107 .
Právna veta: Z obsahu pripojeného administratívneho spisu mal odvolací súd za preukázané, že žalobkyňa nakupovala ojazdené automobily od dodávateľov (autobazárov) v Rakúsku a Nemecku, ktoré následne v Slovenskej republike ako registrovaný platiteľ DPH predávala. V konaní nebolo sporné, že dodávatelia z Rakúska a Nemecka boli v domovskom štáte registrovaní pre daň z pridanej hodnoty. Aj podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dodávatelia z Rakúska a Nemecka považovali tento predaj ojazdených motorových vozidiel do Slovenskej republiky za dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od DPH, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 5S žf /19/ 2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky sená tu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily U rbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti ROSA LT, s. r. o., so sídlom v Liptovskom Mikuláši , Moyzesova č. 622/3 , zastúpenej advokátskou kanceláriou JUD r. Marcel Mašan , s. r. o., so sídlom vo Veľkom Slavkove, Školská 257 , proti .
Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že správca dane pri daňovej kontrole nevykonal iba formálnu kontrolu dokladov, ale zameral sa predovšetkým na skutkový stav veci a na realitu vecného plnenia, a to vo všetkých vzájomných súvislostiach. Uplatnenie práva na odpočítanie dane v zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. je viazané na kumulatívne splnenie všetkých stanovených podmienok, pričom už nesplnenie jednej z nich vylučuje priznanie nároku. Dodanie tovaru, na základe ktorého vznikla daňová povinnosť, je základnou podmienkou uplatnenia odpočtu. Z dôvodu akceptovania odpočítania dane je platiteľ zaťažený d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Pet ry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: UNIPRINT, s.r.o. , v likvidácii , so sídlom Nová 2419, Považská Bystrica, IČO: 31 603 947 , právne zastúpený: JUDr. Eugen Kostovčík, advokát so sídlom Gelnická 33, Košice , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo .
Právna veta: Ani samotná fyzická existencia časti predmetného tovaru v sklade žalobcu nepreukazuje, že tento tovar reálne dodala žalobcovi spoločnosť NDP SLOVAKIA s.r.o. Navyše sklad, ktorý používa žalobca, užívajú aj ďalšie spoločnosti, okrem iných i NDP SLOVAKIA s.r.o.,. Tovar v sklade podľa zistení finančných orgánov nie je jednoznačne označený, nie je teda možné hodnoverne preukázať, že ten-ktorý tovar je práve vo vlastníctve žalobcu, či inej osoby. Vlastníctvo tovaru nemôže žalobca preukázať ani skladovými kartami, pretože skladovú evidenciu zásob vedie účelovo tak, že jednotlivé skladové zásoby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014201081 Dátum vydania rozhodnutia: 10. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014201081.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právn ej veci žalobcu: EUROEX SLOVAKIA s. r. o., Kopčianska, Bratislava, IČO: 50 308 343, právne zastúpený JUDr. Pavlom .
Právna veta: Eurokonformný výklad prichádza podľa správneho súdu do úvahy predovšetkým vtedy, ak je vnútroštátny predpis nepresný a necháva súdnemu orgánu priestor na voľnú úvahu. Eurokonformná interpretácia môže tiež poslúžiť na účely vyplnenia medzery vnútroštátneho právneho predpisu ustanoveniami práva Únie. Správny súd poznamenal, že uvedenie šiestej smernice v prílohe zákona o DPH nepredstavuje jej priamu transpozíciu do slovenského právneho poriadku, pretože smernica sa transponuje v jednotlivých ustanoveniach zákona a jej citácia v prílohe je len tzv. transpozičným odkazom umožňujúcim ľahšiu orientá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200065 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200065.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a z členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. , v právnej veci sťažovateľky (predtým žalobkyňa): W. Y., bytom N. XXXX/XX, L., zastúpenej PETKOV & Co s. r. o., so .
Kľúčové slová: preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, daňová kontrola, faktúra, faktúra musí obsahovať

Zbierka NS 4-5/1998
R 66/1998
Rozsudok
Právna veta: Pod pojmom spisy žalovaného správneho orgánu podľa § 250d ods. 1 O.s.p. treba rozumieť úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci, vrátane originálu dokladov o doručení rozhodnutí. Znalecký posudok je len jeden z dôkazných prostriedkov, ktorý hodnotí daňový úrad (správca dane) a odvolací orgán ako každý iný dôkaz. Súd má právo preveriť správnosť a úplnosť skutkových okolností, z ktorých znalec vychádzal pri vypracovaní znaleckého posudku.

Úryvok z textu:
Ústredné daňové riaditeľstvo SR, pracovisko v T. rozhodnutím zo dňa 10.2.1997 zamietlo odvolanie daňovníka (žalobcu) pre neodôvodnenosť. Dodatočným platobným výmerom Daňového úradu Š. zo dňa 16.9. 1996 bola žalobcovi doručená daň z príjmov obyvateľstva za rok 1990 podľa § 29 ods. 6 a § 44 ods. 7 zákona č. 511/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov. Daň z príjmov bola žalobcovi doručená z dôvodu, že v daňovom priznaní za rok 1990 v časti príjmu neuviedol príjem, ktorý mal prijať za predaný kamenársky materiál od .
Právna veta: Na to, aby mohol byť pri dodaní tovaru uplatnený odpočet DPH,však nestačí len vyhotovenie samotnej faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH. Musí dôjsť aj k preukázaniu reálneho, faktického dodania tovaru, ktoré musí byť rovnako materiálne preukázané.Tieto dva druhy preukázania musia byť splnené kumulatívne, inak nárok na odpočet DPH nemožno uplatniť. Dôkazné bremeno v takomto prípade zaťažuje daňový subjekt, ktorý musí preukázať splnenie formálnej, ako aj materiálnej podmienky. Daňový subjekt má povinnosť preukázať faktúry resp. iné dokumenty, na základe ktorých si uplatňuje odpočet DP ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžfk/65/2017 4015201221 22. 08. 2018 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2018:4015201221.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Bytkomfort, s.r.o., so sídlom SNP 9, Nové Zámky, .
Právna veta: Vo všeobecnosti samotná faktúra so všetkými zákonnými náležitosťami a doklad o jej úhrade, vrátane zhodných tvrdení účastníkov zmluvného vzťahu, sú síce formálnou podmienkou uplatnenia si nároku na odpočítanie DPH na vstupe, nie sú však postačujúcou podmienkou pre priznanie práva na odpočet DPH, pokiaľ nie sú odrazom reálneho plnenia deklarovaným dodávateľom. Technicky je totiž možné vyhotoviť akýkoľvek doklad znejúci na určité plnenie bez ohľadu na to, či takéto plnenie bolo skutočne poskytnuté a rovnako je technicky možné previesť akékoľvek peňažné prostriedky na akýkoľvek účet, resp. vystav ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200854 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014200854.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: ALBERT com s. r. o., so sídlom Skladová 8, Prievidza, IČO: 36 699 322, právne zastúpeného .
Právna veta: v zmysle ustanovenia § 29 ods. 8 zákona o správe daní je dôkazné bremeno na strane daňového subjektu. V daňovom konaní je povinnosťou daňového subjektu preukázať všetky tvrdené skutočnosti, pričom správca dane tieto dôkazy posudzuje. Správca dane, ktorý získa oprávnené pochybnosti o tom, či bola predmetná služba dodaná, nie je povinný dokazovať jej nedodanie, ale daňový subjekt musí vedieť preukázať uskutočnenie zdaniteľného plnenia osobou uvedenou v predkladaných faktúrach, pokiaľ si uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry. Ak daňovník neunesie v tomto zmysle dôkazné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/18/2013 8012200440 12.02.2014 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2014:8012200440.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu EUROBUILDING Prešov, spol. s r.o., so sídlom v Prešove, .
Právna veta: V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje aj na rozsudok najvyššieho súdu vo veci sp. zn. 2Sžf/4/2009 z 23.06.2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 78/2011-17 z 23.02.2011, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že: „Dôkazné bremeno je na daňovom subjekte - žalobcovi (§ 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v spojení s § 49 ods. 2, § 51 zákona č. 222/2004 Z.z.). Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu - žalobcu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet dane z pridanej ho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členov senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: HR PRO Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným , IČO: 44 478 275, Dubnická 2, Bratislava , právne zastúpen ý: JUDr. Helena Čerešňová , advokát ka, Horné predmestie 216/16, Svätý Jur , proti žalovanému: Finančné .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... výsledky vykonaného dokazovania, ktoré preukázali, že odporca neplnil zmluvné povinnosti, ktoré na seba prevzal uzavretím zmlúv o pripojení, neuhrádzal navrhovateľovi faktúry za poskytované služby a vznik la mu aj povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Výrok uvedeného rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o zmluvnej .
Právna veta: Ten, komu bolo plnené na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo stratilo podľa procesných predpisov účinky, sa bezdôvodne obohacuje len vtedy, ak právny dôvod plnenia reálne nespočíval v hmotnom práve. Ak právny dôvod plnenia podľa hmotného práva tu bol, potom trvá ďalej, bez ohľadu na to, či právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré toto právo iba deklarovalo, bolo či nebolo zrušené alebo stratilo svoju účinnosť.

Úryvok z textu:
... o pojednávaní zo 16. marca 2007). Na ďalšom pojednávaní konanom 29. mája 2007, po oznámení žalobcu, že súdu nemôže predložiť faktúry č. 0300138 a 03000195 (z ktorých ale vyvodzoval iba časť pohľadávky; poznámka dovolacieho súdu) a po zamietnutí jeho návrhu na .
Kľúčové slová: obžalobný návrh, vznesenie obvinenia, náležitosti obžaloby, náležitosti obžalobného návrhu

Zbierka NS 6/2016
R 51/2016
Uznesenie
Právna veta: Nie je teda v príslušnom smere postupom v prípravnom konaní, vrátane odmietnutia návrhov obvinených na doplnenie dokazovania, daný dôvod na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. (eventuálne vecné nedostatky postupu orgánov činných v prípravnom konaní sú sankcionované úplnou alebo čiastočnou „prehrou“ prokurátora v súdnom konaní, ako je zovšeobecnené vo vyššie označenom judikatúrnom rozhodnutí najvyššieho súdu). Iná je však (sčasti) situácia vo vzťahu ku obligatórnym náležitostiam obžaloby, a to (primárne) podľa § 235 písm. c/ Tr. por. Tu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , zároveň predpokladaným výrokom aj odôvodnením obžaloby (určitá zmluva o obchodnej spolupráci, resp. sprostredkovaní nákupu a predaja - provízna faktúra vystavená spoločnosťou D. prislúchajúca k zmluve - platba zo strany F. alebo BI.) - to všetko opakovane v období ... spoločnosti nedochádzalo, následne v rokoch 2009 - 2010 spoločnosť D. na základe takto uzatvorených zmlúv vystavovala fiktívne provízne faktúry pre tieto spoločnosti, ktoré mali byť odmenou pre spoločnosť D. vo výške 50% zo zisku, ktorý do .
Právna veta: I. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti sa u každého oprávneného subjektu odvíja samostatne od skutočnosti doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 Správneho súdneho poriadku), a preto je možné v aplikačnej praxi dôvodne predpokladať vznik i takých procesných situácií, keď v čase podania kasačnej sťažnosti oprávneným subjektom nebude logicky napadnuté rozhodnutie krajského súdu ešte právoplatné, pretože ešte nebolo doručené všetkým účastníkom konania. II. V čase podania kasačnej sťažnosti sťažovateľom je postačujúca tzv. relatívna právoplatnosť, ktorá vo veciach uvedených v § 145 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na pojednávaní pred správnym súdom, pričom
žalovaná po uzatvorení predmetnej dohody v najbližšom výplatnom termíne čiastku uvedenú na faktúre
žalobcovi uhradila, avšak žalobca ju následne vrátil. 
3. Správny súd na základe skutkových okolností podpisu predmetnej dohody ... dôkazov a obsahu žaloby konštatoval zistený skutkový stav, že žalovaná dňa
23.05.2016 vrátila synovi žalobcu faktúru za odhŕňanie snehu v zime v roku 2016 bez zaplatenia listom s
odporučením zvolenia iného spôsobu odplatnej spolupráce .
Kľúčové slová: dôvody väzby, kolúzna väzba, trvanie väzby

Zbierka NS 10/2018
R 100/2018
Uznesenie
Právna veta: Účelom trestného konania v zmysle tretej kumulatívnej podmienky podľa § 76 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku je nielen náležité zistenie trestného činu a spravodlivé potrestanie páchateľa podľa zákona v zmysle § 1 Trestného poriadku (generálne vyjadrený účel zákona z hľadiska rozhodnutia vo veci samej), ale aj zamedzenie okolnostiam, na odvrátenie ktorých je zamerané ustanovenie § 71 Trestného poriadku o dôvodoch väzby. Ochrana práv fyzických a právnických osôb presahuje najmä pri tzv. preventívnej väzbe rámec stíhania obvineného za skutok, ktorý je predmetom dotknutého konania. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako obhajca nemal dostatok času na prípravu obhajoby. Nad rámec uvedeného uviedol, že orgány činné v trestnom konaní nezabezpečili dodávateľské faktúry spoločnosti C. -U., s.r.o., ktorých zaúčtovanie v spoločnosti P. S., s.r.o. malo umožniť spáchanie sk utku ... byť T. K. de facto pravou rukou svojho brata G.. Mal účelovo - cez spoločnosti BM, AM a I. vystavovať nadhodnotené faktúry na reklamné služby, resp. podpisovať zmluvy a následne vracať peniaze, vystavovať zmenky na I. atď. Obdobný záver platí aj vo .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dôvod odvolania, pojmové znaky, obnova konania v sporovom konaní

Zbierka NS 5/2005
R 49/2005
Rozsudok
Právna veta: Povolením obnovy konania sa pôvodné, obnovou konania napadnuté, rozhodnutie neruší.

Úryvok z textu:
... možné preukázať nielen cestou pošty, ale aj cestou adresáta. Zdôrazňuje, že na zadnej strane ústrižku je správne uvedené číslo faktúry žalobcu 250740. Tvrdí, že žalobca finančné prostriedky dostal a neoprávne­ ne sa domáha dvojitej úhrady. Najvyšší súd Slovenskej ... odôvodnenia: Dovolací súd vychádzal zo zistenia, že predmetom sporu je žalobcom uplatnené právo na zaplatenie ceny dodávok, ktoré vyúčtoval faktúrou č. 250740 dňa 29. apríla 1993. O tomto rozhodol krajský súd svojím rozsud­ kom z 23. apríla 1998 .
Kľúčové slová: návrh na vzatie do väzby, rozhodnutie o zadržanej osobe, dôvody väzby, prevzatie zadržanej osoby, vznesenie obvinenia

Zbierka NS 1/1993
R 2/1993
Uznesenie
Právna veta: Sudca, ktorý v prípravnom konaní rozhoduje o návrhu prokurátora na vzatie zadržanej osoby do väzby, je podľa § 68 Tr. por. povinný posudzovať vec nielen z hľadiska existencie dôvodov väzby uvedených v § 67 Tr. por., ale súčasne musí zisťovať aj splnenie zákonom stanovených formálnych podmienok pre vzatie takejto osoby do väzby. To znamená, že musí skúmať, či boli dodržané ustanovenia o vznesení alebo oznámení obvinenia (§ 163, § 169 Tr. por.), ako aj to, či bola dodržaná lehota uvedená v § 77 ods. 1 Tr. por., v ktorej treba podať návrh na vzatie zadržanej osoby do väzby. V prípadoch, v ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Spojených sklárňach, š.p. Lednické Rovné prevzali sklárske výrobky v hodnote 589 957 Kčs s tým, že tovar uhradia faktúrou, avšak doposiaľ za tovar nezaplatili. Na návrh krajského prokurátora v Banskej Bystrici sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici uznesením z ... meno E. G. prevziať v Spojených sklárňach, š.p. v Lednických Rovniach tovar v hodnote 589 956 Kčs, pričom faktúry nezaplatila a zistilo sa, že podnikateľka takého mena neexistuje. Dňa 6. marca 1992 bola zadržaná a bolo vyšetrovateľom vznesené .
Právna veta: Okolnosť, že v zozname tlmočníkov nie je zapísaný tlmočník z materinského jazyka obvineného do jazyka slovenského, ktorý by mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nie je dôvodom na postup podľa § 25 Tr. por.

Úryvok z textu:
... dňoch 28. až 30. októbra 1992 do Komárna v množstve 50 ton, ich rozpredala v cene nižšej ako nadobúdacej a faktúru doposiaľ neuhradila, čím firme Agrotatry, a.s. Poprad spôsobila škodu vo výške 167 500 Sk, z čoho 152 000 Sk .
Právna veta: Ak bol obžalovaný uznaný za vinného z prípravy na trestný čin alebo z pokusu trestného činu, ktoré boli spáchané za okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby a táto vyššia sadzba bola so zreteľom na okolnosti predpokladané v ustanovení § 88 Trestného zákona použitá, nemožno súčasne znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu vyššej trestnej sadzby podľa § 40 ods. 2 Trestného zákona, lebo tomu bráni takto hodnotená závažná povaha jeho prípravy alebo pokusu, podstatne zvyšujúca stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť.

Úryvok z textu:
... na vrátenie nadmerného odpočtu dane vo výške 3 450 063 Sk na vstupe na základe fiktívnych účtovných dokladov, a to faktúry č. 980722 z 22. júla 1998, znejúcej na nákup 29 792 kusov rámov na 3,5 HDD s IDE rozhraním .
Kľúčové slová: časová pôsobnosť, výška škody, druh a výmera trestu

Zbierka NS 2/2002
R 21/2002
Uznesenie
Právna veta: V prípade trestných činov majetkovej povahy, okrem trestných sadzieb, ďalším kritériom pre posudzovanie trestnosti činu páchateľa z hľadiska časovej pôsobnosti Trestného zákona v zmysle § 16 ods. 1, je i výška spôsobenej škody, ktorá je nielen kvalifikačným kritériom pri právnom posudzovaní protispoločenského konania, ale je i jedným z kritérií určujúcich stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania v zmysle § 3 ods. 4 Trestného zákona, tiež ako jedno z hľadísk pri určení druhu trestu a jeho výmery v zmysle § 31 ods. 1 Trestného zákona (ev. pre iné meritórne rozhodnutie.)

Úryvok z textu:
... až v troch prípadoch odobral jatočný dobytok od poškodených poľnohospodárskych družstiev, ktorý vzápätí odpredal za finančnú hotovosť, pričom faktúru, ktorej doba splatnosti uplynula už 3, novembra 1992 (bod 1 napadnutého rozsudku), neuhradil. Správne zistené konanie ... potreboval na úhradu svojich predchádzajúcich dlhov, z čoho jednoznačne vyplýva, že obžalovaný odoberal jatočný dobytok na faktúry už s vopred pojatým úmyslom za tieto nezaplatiť. Neobstojí ani jeho obhajobná argumentácia, že sa tak nestalo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.