Nájdené rozsudky pre výraz: forma poskytnutia právnej pomoci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ide o negatívnu podmienku „ zrejmá bezúspešnosť sporu“ v zmysle § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. je nevyhnutné zdôrazniť, že ide o technický pojem výlučne pre účely tohto konania, ktorý nemôže prejudikovať právne následky pre konanie vedené na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Uvedený pojem je demonštratívne vymedzený pojmom „najmä“ a naznačuje taký skutkový stav veci, u ktorého Centrum pri dodržaní odbornej starostlivosti pri prvotnej analýze veci postupom due dilligence neodporúča vstúpiť do sporu a hradiť náklady právnej pomoci. Na túto oblasť sa vzťahuje správna úvaha Centra, súd pri p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/ 82/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovate ľa: Bc. Ing. P. Ď. , H. , právne zastúpený: JUDr. Ján Ščury, advokát, M. R. Štefánika 2618/18, Čadca , pracovisko: Laurinská 12, Bratislava , proti odporcovi : Centrum právnej pomoci , kancelária B
Meritum o návrhu otca na zrušenie vyživovacej povinnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o mal oletého M. J., narodeného X. , bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, dieťa rodičov I. J., bývajúcej v P., a Ľ. P., bývajúceho v L. , o návrhu otca na zrušenie vyživovacej povinnosti , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 14 P 139/2010, o dovolaní otca proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžp/22/2013 1013200847 17.12.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:1013200847.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B., bytom V., proti žalovanému Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 07193/2013/B622-SV/z.150
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžk/19/2019 7017200114 28. 04. 2020 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2020:7017200114.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): A. Č., narode
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/16/2016 6015201320 23. 05. 2018 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2018:6015201320.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Kataríny Benczovej, v právnej veci navrhovateľa: Dial sk, s.r.o., IČO: 45 579 075, so sídlom 1. mája 18,
Najvyšší súd 8Sžo 16/2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu Mgr. Petra Melichera a člen iek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci navrhovateľa: Dial sk, s.r.o ., so sídlom 1. mája 18, 010 01 Žilina, IČO: 45 579 075, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci , Kancelária Žilina , so sídlom Národná 34, 010 01 Žilina, o preskúmanie
Meritum § 219 ods. 1 a ods. 2 v spojení s § 250ja ods. 3 veta druhá OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6014200342 Dátum vydania rozhodnutia: 22. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014200342.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej, v právne j veci navrhovateľa: T. L., bytom P. XXX, XXX XX P. - W., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelár
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžk/27/2019 7016201096 28. 04. 2020 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2020:7016201096.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): V. Č., na
MENU