Nájdené rozsudky pre výraz: fyzická osoba oprávnená podnikať

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
61 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Doručovanie
Právna veta: Zákonná fikcia doručenia podľa § 48ods. 3 O. s. p. sa neuplatní v prípade doručenia písomnosti advokátovi, ktorý je zástupcom účastníka konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L. Č., zastúpenej v dovolacom konaní J., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P. bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B. zastúpenej A., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 8 C 89/2005, o dovolaní ž
Meritum o zaplatenie 20 660 Sk s prísl.
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. M. Fridovej a členiek senátu JUDR. H. Haukvitzovej a JUDr. Z. Ďurišovej v právnej veci žalobcu: S., P., IČO: X., zast. JUDr. T.P., advokátkou, H., proti žalovanému: S., N., zast. JUDr. G.H., advokátkou, H., o zaplatenie 20 660 Sk s prísl., na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline sp. zn. 20 Cob 70/2006 zo dňa 16. marca 2006, takto r o z h o d o l: Uzneseni
Meritum náhrada škody
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. P., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P., bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B., zastúpenej A., a.s., B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súd
Meritum zaplatenie 71 800,30.-Sk
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej v L., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. P., advokátom v L., proti žalovaným l/ R., bývajúcemu v L., 2/ P., bývajúcemu v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných S. so sídlom v B., zastúpenej A., a.s., B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súd
Meritum o zaplatenie 326 658,- Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne R., zastúpenej JUDr. M., proti žalovanému S., o zaplatenie 326 658 Sk, na dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 2 Cob 375/2006-96 zo dňa 26. apríla 2006, takto r o z h o d o l : Uznesenie odvolacieho súdu
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžf/42/2013 1011200085 10.10.2013 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2013:1011200085.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: LikoSpol, a.s., Miletičova 23, Bratislava, právne zastúpený: Consilior Iuris, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava, v konaní o pres
Meritum vyhlásenie konkurzu
Najvyšší súd Slovenskej R. U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej R. v právnej veci navrhovateľa: Slovenská R. – D. – D., H., X. X. T., IČO: X., proti dlžníkovi: I. H. R. A., F., X. X. H., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3 K 253/04-44 zo dňa 28. januára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej R. uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 3 K 253/04-44 zo dňa 28. januára 2008 z r u š u j e a vec mu
Meritum o nečinnosti OR PZ Bratislava-okolie a Krajskej prokuratúry
Najvyšší súd -21 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne G. V., bytom L. proti žalovaným 1/ Okresnému riaditeľstvu PZ Bratislava – okolie, Šenkvická 14, Pezinok, 2/ Krajskej prokuratúre, Vajnorská 48, Bratislava o konaní proti nečinnosti žalovaných takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie vo veci žalobkyne z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania. O d ô v o d
Meritum vyplatenie finančných nárokov z pracovného pomeru
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/132/2016 1293899045 27.04.2017 JUDr. Jozef Kolcun sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1293899045.2 UZNESENIE Najvyšší s ú d Slovenskej republiky v s pore žalobc u S. Y., bývajúceho v U . , zastúpeného JUDr. Stanislavom Jakubčíkom, advokátom so sídlom v Bratislave, Kutlíkova č. 17, proti žalovanému H. R., bývajúcemu v U., podnikajúcemu pod obchodným názvom H., s miestom podnikan
MENU