Nájdené rozsudky pre výraz: fyzická osoba oprávnená podnikať

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
201 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 2 Cdo 270/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E., občianske združenie, R., IČO: X., proti žalovaným 1/ M., a.s., R., IČO: X., 2/ F., B., IČO: X., 3/ E., a.s., B., IČO: X., 4/ S., a.s., K., IČO: X., 5/ I., a.s., K., IČO: X., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 6 C 125/2006, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 28. septembra 2006 sp. zn. 8 Co 412/2006 v spo
Meritum o zaplatenie 33 193,91 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ T., bývajúceho v B., X./ J., bývajúcej v B., oboch zastúpených JUDr. A., advokátom so sídlom v B., proti odporcom 1/ I., bývajúcemu v M., X./ V., bývajúcej v M., obom zastúpeným JUDr. I., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 33 193,91 € (1 000 000 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 6 C 241/2004, o dovolaní navrhovateľov proti uznesen
Meritum zaplatenie sumy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Šatku a členiek senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: J. S. - R. E., so sídlom K., Košice, IČO: X., zastúpeným JUDr. J. U., advokátom, Š., 040 01 Košice, proti žalovanej: Ing. E. H., O., Košice, zastúpeným JUDr. M. H., advokátom, N. S., 071 01 Michalovce, o zaplatenie 93 000,-- Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalovanej proti ro
Meritum vyplatenie finančných nároiov z pracovného pomeru
Najvyšší súd 7 Cdo 24/2 011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. S. bývajúc emu v B. zastúpeného JUDr. S. J. , advokátom so sídlom v B., proti žalovanému J.P. bývajúcemu v B. , podnikajúcemu pod obchodným názvom J. P. , s miestom podnikania v B. , IČO X. o vyplatenie finančných nárokov z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 272/1993, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v
Meritum o zaplatenie 808 280 452,05 eur s prísl.
Na jvyšší súd 4 Obdo 16/2012 Slovenskej republiky 4 Obdo 18/2012 4 Obdo 19/2012 4 Obdo 20/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. J., bytom: H. proti žalovanému: S. T. , a . s ., so sídlom: K. , IČO: X. , o zaplatenie 808 280 452,05 eur (24 350 256 898,50 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I II. pod sp. zn. 25Cb/96/2008 , na dovolanie žalobcu proti uzneseniam Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2009 , č. k.
Meritum o zaplatenie 55 000 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., K.X., M., IČO: X., zast. JUDr. J.Z., advokátom, Š.X., M., proti žalovanému: D.Š., K.X., V., IČO: X., zast. JUDr. J.P., advokátom, A.X., M., o zaplatenie 55 000,– Sk, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo dňa
Meritum o zaplatenie 199 754,63 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Obdo/ 6/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., spol. s r. o., so sídlom: R. , IČO: X. , zast. advokátom JUDr. V. , so sídlom: H. , proti žalovanému: M. , so sídlom: Š., IČO: X. , zast. ad vokátkou JUDr. J., so sídlom: Š., o zaplatenie 199 754,63 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie , pod s p. zn. 12 Cb/ 22 /200 5, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach
MENU