Nájdené rozsudky pre výraz: gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (v určitý konkrétny deň) fakticky zdržiava v mieste doručenia a má z tohto dôvodu možnosť si doručovanú zásielku bezprostredne po náhradnom doručení prevziať alebo vyzdvihnúť. Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ nemôže byť iný len ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len nebol zastihnutý tam, kde má doručovateľ písomnosť doručiť. Zdržovanie sa v mieste doručenia v podstate teda znamená, že s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. F. , zastúpeného JU Dr. R. G. , proti žalovanému F. L. , o zaplatenie 440 000, - Kč s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 137/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008, sp. zn. 5 Co 172/2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 28.
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Meritum o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr medzi pozemkami
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. arch. D. J., bývajúceho v B., zastúpeného Mgr. J. E., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ E. S., bývajúcemu B. a 2/ K. S., bývajúcej B., o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr medzi pozemkami, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 10 C 487/2001, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 27. decembra 2006, sp. zn. 23 Co 470/2006, takt
Meritum o zaplatenie 552,87 € (16 656,50 Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. P., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ M. L. ml., bývajúcemu v M., 2/ M. L. st., bývajúcemu v M., zastúpeným Mgr. J. A., advokátkou v M., o zaplatenie 552,87 eur (16 656,50 Sk) s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. NM – 14 C 272/2001, o dovolaní žalovaných 1/, 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo 4. januára 2007, sp. zn. 19 Co
Meritum rozvod manželstva a ÚPP rodičov k mal. deťom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/192/2016 4114223740 27.06.2017 JUDr. Janka Cisárová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4114223740.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci manželov T. bývajúcej v R., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. Máriom Tomanom, advokátom so sídlom v Nitre, Pribinovo námestie 3, o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým O., nar. XX. F., K., nar.
Meritum o určenie povinnosti plniť z poistnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. L., bývajúceho v N., zastúpeného JUDr. M. C., advokátkou v N., proti odporkyni U. P., a.s., B., IČO : X., o určenie povinnosti plniť z poistnej zmluvy, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 10 C 68/2003, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2007, sp.zn. 10 Co 7/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Meritum o zaplatenie 46,94 eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. P. B., a.s., B., IČO: X., proti žalovanému: I. V., bývajúci v B., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. B., advokátkou AK so sídlom v B., o zaplatenie 46,94 eur, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 6 C 21/2005, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2006 sp.zn. 8 Co 362/06, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského
Meritum privolenie k výpovedi z nájmu bytu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/32/2017 1501897977 04.05.2017 JUDr. Daniela Sučanská sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1501897977.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave, Budatínska č. 1, IČO: 00169765, proti žalovanému C. H., bývajúcemu v D., zastúpenému JUDr. Evou Mišíkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Laurinská č. 2,
Meritum 440 000 Kč s prísl. - poručovanie, § 237f O.s.p.
Najvyšší súd 5 Cdo 179/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. F., zastúpeného JUDr. R. G., proti žalovanému F. L., o zaplatenie 440 000,- Kč s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 137/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008, sp. zn. 5 Co 172/2008 takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008,
MENU