Nájdené rozsudky pre výraz: gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (v určitý konkrétny deň) fakticky zdržiava v mieste doručenia a má z tohto dôvodu možnosť si doručovanú zásielku bezprostredne po náhradnom doručení prevziať alebo vyzdvihnúť. Gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ nemôže byť iný len ten, že zákon vyžaduje a predpokladá, že adresát sa v dobe doručovania v mieste doručenia skutočne zdržuje a že len nebol zastihnutý tam, kde má doručovateľ písomnosť doručiť. Zdržovanie sa v mieste doručenia v podstate teda znamená, že s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. F. , zastúpeného JU Dr. R. G. , proti žalovanému F. L. , o zaplatenie 440 000, - Kč s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 137/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. októbra 2008, sp. zn. 5 Co 172/2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 28.
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Meritum o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ V. K., bývajúceho v H. a 2/ Z. C., bývajúcej v S., zastúpených JUDr. L. K., advokátom v R., proti žalovanému A. K., bývajúcemu v H., zastúpenému JUDr. A. F., advokátom v K., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 5 C 170/2006, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Koš
Meritum o určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. S., bývajúcej v S., zastúpenej opatrovníčkou D. M., bývajúcou v S., proti žalovanému Mgr. D. S., bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. M. B., advokátom v K., o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 10 C 244/2002, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. septembra 2007, sp. zn. 5 Co 63/2006, takt
Meritum o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr medzi pozemkami
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. arch. D. J., bývajúceho v B., zastúpeného Mgr. J. E., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ E. S., bývajúcemu B. a 2/ K. S., bývajúcej B., o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr medzi pozemkami, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 10 C 487/2001, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 27. decembra 2006, sp. zn. 23 Co 470/2006, takt
Meritum o určenie povinnosti plniť z poistnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. L., bývajúceho v N., zastúpeného JUDr. M. C., advokátkou v N., proti odporkyni U. P., a.s., B., IČO : X., o určenie povinnosti plniť z poistnej zmluvy, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 10 C 68/2003, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2007, sp.zn. 10 Co 7/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Meritum o zaplatenie 46,94 eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. P. B., a.s., B., IČO: X., proti žalovanému: I. V., bývajúci v B., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. B., advokátkou AK so sídlom v B., o zaplatenie 46,94 eur, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 6 C 21/2005, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2006 sp.zn. 8 Co 362/06, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/178/2018 5312202075 27. 03. 2019 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:NSSR:2019:5312202075.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Branislava Krála, v spore žalobcov 1/ F. O., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcemu v Q. B. XXX, prechodne
Meritum o zaplatenie 2 323,57 € (70 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L., bývajúcej v B., proti žalovanej D. B., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. J. J., advokátkou v B., o zaplatenie 2 323,57 eur (70 000,-- Sk) s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 10 C 32/2007, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2008, sp. zn. 9 Co 109/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšš
MENU