Nájdené rozsudky pre výraz: gramatický výklad slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ V. K., bývajúceho v H. a 2/ Z. C., bývajúcej v S., zastúpených JUDr. L. K., advokátom v R., proti žalovanému A. K., bývajúcemu v H., zastúpenému JUDr. A. F., advokátom v K., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 5 C 170/2006, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Koš
Meritum o určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. S., bývajúcej v S., zastúpenej opatrovníčkou D. M., bývajúcou v S., proti žalovanému Mgr. D. S., bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. M. B., advokátom v K., o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 10 C 244/2002, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. septembra 2007, sp. zn. 5 Co 63/2006, takt
Meritum o zaplatenie 2 323,57 € (70 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. L., bývajúcej v B., proti žalovanej D. B., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. J. J., advokátkou v B., o zaplatenie 2 323,57 eur (70 000,-- Sk) s príslušenstvom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 10 C 32/2007, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2008, sp. zn. 9 Co 109/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšš
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd 5 Cdo 426/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého J. K., bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica, dieťa rodičov PaeDr. J. S., bývajúcej v B. a Ing. E. K., bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. R. M., advokátkou v B., o zvýšenie výživného na maloletého, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 34 P 38/2012, o dovolaní otc
Meritum o náhradu škody s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 455/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : J. G., bývajúci S., zastúpený JUDr. J. J., advokátom P., proti žalovanej : M. B., obchodné meno M. B. , IČO : X., zastúpená Mgr. M. J., advokátom v S., pracovisko P., o náhradu škody s prísl., vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 12 C 102/2010, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 15. mája 2012 sp. zn. 5 Co 129/2011 takto: Z r u š u j
Meritum o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Najvyšší súd 3 Cdo 233/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. Š., bývajúceho v R.L., zastúpeného JUDr. S. M., advokátkou so sídlom v L., proti žalovaným 1/ S., so sídlom v L., IČO: X., 2/ I., a.s., so sídlom vo V., IČO: X., 3/ F. H., bývajúcemu v P., zastúpenému advokátskou kanceláriou G., s.r.o., so sídlom v B., o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 C 45/2007, o dovolaní žalobcu proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/178/2018 5312202075 27. 03. 2019 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:NSSR:2019:5312202075.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Branislava Krála, v spore žalobcov 1/ F. O., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcemu v Q. B. XXX, prechodne
MENU