Nájdené rozsudky pre výraz: gréckokatolícka cirkev

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
41 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8013200472 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8013200472.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Erik y Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžr/148/2016 8015200753 26. 09. 2018 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2018:8015200753.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny
Meritum § 31 zákona č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik , so sídlom Námesti e SNP 8, Banská Bystrica, zastúpeného advokátkou JUDr. Eva Mihóková, so sídlom Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, proti žalovanému: Okresn
Meritum katastrálne veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014200634 Dátum vydania rozhodnutia: 24. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8014200634.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Banská Byst
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky , štátny podnik, so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 8, zastúpený JUDr. Pavlom Halajom, advokátom so sídlom v Revúcej, Námestie slobody č. 2, proti žalovanému: Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, so sídlom v Prešove, Konštantínova č. 6, za účasti: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov, so sídlom v Prešove, Hlavná č. 8, za stúpená JUDr. R
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžr/131/2013 8013200472 25.11.2015 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:8013200472.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku, so sídlom Námestie SNP 8, Banská Bystrica, právne zastúpeného JUDr. Evou Mihókovou, advokátkou, so sídlom Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce, proti žalovanému Okresnému
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 10Sžr/1/2020 8015200837 24. 11. 2021 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSSR:2021:8015200837.2 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomné, Lomné č. 67, 090 33 Turany nad Ondavou, právne zastúpeného: Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o. so sídlom Radlinského 1735/29, Dolný Ku
Meritum neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru + PO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Nc/4/2017 8114231520 06.12.2017 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2017:8114231520.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ D. A., narodeného X. F. XXXX, bývajúceho v X., O., 2/ T. X., narodeného X. H. XXXX, bývajúceho v Q., Q., zastúpených JUDr. Jánom Garajom, MBA, advokátom so sídlom v Kežmarku, Baštová 6, proti žalovaným 1/ Obec Kamienka
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžrk/6/2017 2016200031 31.07.2019 JUDr. Katarína Benczová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:2016200031.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Marty Molnárovej, v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, Banská Bystric
MENU