SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162223
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: hospitalizácia na psychiatrickom oddelení


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hospitalizácia na psychiatrickom oddelení
  • hospitalizacia nájdené 1157 krát v 566 dokumentoch
  • na nájdené 2289415 krát v 64344 dokumentoch
  • psychiatricka nájdené 1419 krát v 649 dokumentoch
  • oddelenie nájdené 6181 krát v 3063 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 322 dokumentov


Právna veta: Podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 20 rokov je menej ako jeden rok (písm. a/) a nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok (písm. b/). Podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity...Dátum vzniku invalidity bol podľa údajov lekárskej správy určený od dátumu zistenia závažného ochorenia počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. Navrhovateľ dovŕšil v čase vzniku inv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: M. S., narodený X. , bytom D. V. ul. č. X. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Kr ajského súdu v Trenčíne zo 16. januára 2012, č.k. .
Právna veta: Za nevyliečiteľnú duševnú chorobu je možné pre potreby § 413 ods. 2 Tr. por. považovať najmä takú, ktorá formou psychózy zásadným spôsobom narušuje psychiku a psychický stav pacienta, jeho vnímanie reality a orientáciu v realite. Takáto duševná choroba dlhodobo a zásadným spôsobom musí sťažovať schopnosť odsúdeného podrobiť sa podmienkam výkonu trestu odňatia slobody, prípadne chápať jeho zmysel, pričom nemožno vôbec očakávať, že by sa v dohľadnej dobe mohla zdravotná prognóza obvineného vyvíjať pozitívnym smerom, naopak, je preukázateľné, že sa bude vyvíjať smerom negatívnym. Depresia sa pov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyjadrila, že na základe priloženej lekárskej správy je schopná výkonu trestu odňatia slobody a v prípade potreby jej bude poskytnutá hospitalizácia na psychiatrickom oddelení nemocnice. Na podklade toho krajský súd uznesením z 12. januára 2017, sp. zn. 5 T 4/2004, v spojení s .
Merito invalidný dôchodok
... odvolaní namietal, že invalidným sa stal už v júni 2002, kedy si jeho nepriaznivý zdravotný stav vyžiadal aj hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení NsP P. Z pripojenej spisovej dokumentácie odvolací súd zistil, že o invalidný dôchodok navrhovateľ požiadal 17. októbra ... úvahy. Domáha sa toho, aby vznik jeho invalidity bol stanovený na deň 25. jún 2002, keďže už pri hospitalizácii na psychiatrickom oddelení od 25. júna 2002 do 25. júla 2002 bola potvrdená diagnóza schizofrénia a aj v posudku MUDr. R .
Merito invalidný dôchodok
... ) sa od psychologického vyšetrenia zhoršili. Preto žiadal o prehodnotenie svojho psychického stavu a vyslovil súhlas s hospitalizáciou na psychiatrickom oddelení. Odporkyňa sa k odvolaniu navrhovateľa nevyjadrila. Najvyšší súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 ... stav bol iný, ako stav hodnotený posudkovými lekármi, ktorí sa vysporiadali aj so správou z hospitalizácie na psychiatrickom oddelení, kde bol jeho psychický stav posudzovaný komplexne. Odvolací súd nezistil dôvody, ktoré by spochybňovali vecnú .
Merito invalidný dôchodok - § 70 zák. č. 461/2003 Z.z.
... len 20%. Akútn e psychické zmeny u navrhovateľa boli podm ien ené užívaním omamných látok a boli dôvodom jeho opakovaných hospitalizácií na psychiatrickom oddelení v roku 2000, neskôr sa však akútne prejavy už nezopakovali. V ďalšom období boli u navrhovateľa v popredí naj mä .
Merito o invalidný dôchodok
... – internista MUDr. Š. na zasadnutí 23. septembra 2011. Po vlastnom odbornom vyšetrení navrhovateľky a po zohľadnení prepúšť acích správ z hospitalizácie na psychiatrickom oddelení V . L., a.s. zo 6. februára 2008, z 2. februára 2009, z 20. júna 2011, z výsledkov psychiatrického vyšetrenia .
Merito § 71 zákona č. 46/2003 Z.z. - invalidita
... . októbra 2011 a 13. júna 2012 zaslaním ďalších nálezov z denzitometrického vyšetrenia dňa 16. augusta 2012 a lekárskej správy o hospitalizácii na psychiatrickom oddelení od 23. apríla 2012 do 1. júna 2012. Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhla, aby odvolací súd rozsudok krajského súdu .
Merito o invalidný dôchodok
... činnosť. Posudkový lekár ústredia v posudku z 06.05.2013 vyhodnotil aj navrhovateľkou novo predložené lekárske nálezy, vrátane správy z hospitalizácie na psychiatrickom oddelení, kde bol stav uzavretý ako neurotická porucha a kontrolné psychiatrické vyšetrenie potvrdilo zlepšenie nálady po preliečení, zmiernen ie porúch úzkosti .
Merito Potvrdzujúce
... možných 10 %, na celkových 55 % od 14.11.2011. Rozsudok krajského súdu napadol odvolaním navrhovateľ a uviedol, že po ukončení hospitalizácie na Psychiatrickom oddelení vo FNsP v Banskej Bystrici žiada o prešetrenie prepúšťacej správy. Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhla rozsudok krajského súdu ako .
... , pretože posudková lekárka dňa 13. júna 2012 posúdila prepúšťaciu správu z jej hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. sa Posudková lekárka MUDr. L., ju po rozhodnutí súdu prvého stupňa telefonicky informovala, že „o jej hospitalizácii na psychiatrickom oddelení Nemocnice v Nových Zámkoch od 16.apríla 2012 do 4. mája 2012 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.