Nájdené rozsudky pre výraz: hrubé porušenie povinností nájomcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nespristúpnenie bytu nájomcom prenajímateľovi za účelom vyhotovenia znaleckého posudku o cene bytu pre jeho predaj verejnou dražbou nemožno bez ďalšieho považovať za také hrubé porušenie povinnosti, ktoré by opodstatňovalo výpoveď z nájmu bytu v zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a členov senátu JUDr. E. a JUDr. Ľ. , v právnej veci žalobcov 1/ R. , bývajúceho vo Z.G.X.Z. , zastúpeného JUDr. E. , advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom vo Z.Z. a X. / M. , bývajúcej vo Z.G.Z.Z. , proti žalovanému S., so sídlom vo Z.Z. , IČO: X. , zastúpenému U. , N. , IČO: X. , o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okres nom súde
Právna veta: Výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka pre nezaplatenie nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace musí byť konkretizovaná časovým obdobím aj výškou nedoplatku. Nedostatok tohto vymedzenia nie je možné odstrániť dodatočným doplnením údajov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milan Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobkyne G. v dovolacom konaní zastúpenej J., advokátom V., proti žalovanému S. so sídlom V. o neplatnosť výpovede z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 14 C 258/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu V. zo 6. novembra 2006, sp. zn. 1 Co 211/06, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajsk
Meritum určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/27/2019 6415210837 27.02.2020 JUDr. Helena Haukvitzová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6415210837.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyni V.j, trvalým pobytom v I., zastúpenej advokátom Mgr. Martinom Štoffom, so sídlom v Banskej Bystrici, Stoličková 4, proti žalovanému Q.., so sídlom v I., zastúpeného JUDr. Petrom Štefunkom, advokátom so sídlom vo Zv
Meritum o určenie, že nájomný pomer k bytu sa neskončil
Najvyšší súd 5 Cdo 64/2 012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľky Mgr. J. N. , zastúpenej A .s.r. o., B. proti odporcom 1/ J.J. , 2/ JUDr. I. J.T. , o určenie, že nájomný pomer k bytu sa nes končil, vedenej na Okresnom súde B. pod sp. zn. 14 C 218/2006, o dovolaní odporcu 2/ proti ro
Meritum o určenie, že nájomný pomer k bytu sa neskončil
Najvyšší súd 5 Cdo 64/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľky Mgr. J. N., zastúpenej A.s.r.o., B.proti odporcom 1/ J.J., 2/ JUDr. I. J.T., o určenie, že nájomný pomer k bytu sa neskončil, vedenej na Okresnom súde B. pod sp.zn. 14 C 218/2006, o dovolaní odporcu 2/ proti rozsudku Kr
MENU