Nájdené rozsudky pre výraz: hrubé porušenie služobnej prísahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
76 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Základným predpokladom zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím v zmysle citovaného ustanovenia § 1 zákona č. 58/1969 Zb. je zrušenie alebo zmena právoplatného nezákonného rozhodnutia, ktorým bola spôsobená škoda a to pre jeho nezákonnosť príslušným orgánom. Pre správnu interpretáciu tohto ustanovenia však nestačí vychádzať len z jazykového znenia, teda z doslovného gramatického výkladu, ale súdna judikatúra (systematickým a logickým extenzívnym výkladom) dospela k záveru, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihlia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/27/2012 6110206422 19.02.2014 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2014:6110206422.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobcu Bc. H. D., bývajúceho v U., proti žalovanej Slovenskej republike - M
Meritum § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z., hrubé porušenie služobnej prísahy a služobnej disciplíny
Najvyšší súd 4Sžo/ 66/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud cov JUDr. N ory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu : Ing. Ľ. H. , bytom X. , zastúpený advokátom : JUDr. Miloš Kaščák , advokát, AK M.R. Štefánika 171, Vranov nad Topľou , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova
Meritum prepustenie zo služobného pomeru - § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z.
N a j v y š š í s ú d 2 S ž o /1 3 0 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: P. U. , zastúpeného advokátom Mgr. P. L. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KM -294/PK -2006 zo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžk/33/2017 1015201838 05. 11. 2018 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2018:1015201838.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobkyne: W. zastúpená: JUDr. Jozef Holič, advokát, Lužická 7, Bratisla
Meritum nedôvodné skončenie služobného pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : mjr. Ing. Milan Kvak, bytom Ružová 13, Sečovce, zast. JUDr. Petrom Krivákom, advokátom, Hubeného 38, Bratislava, proti žalovanému : Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bra
Meritum § 192 ods. 1 písm. e/ zák.č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ ...
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. G. H., bytom L., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p. KM-19/PK- 2007 zo dňa 23.04.2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k.: 1S 166/2007-43 zo dňa 30.10.2009 takto r o z h o d o l Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského sú
Meritum služobný pomer policajtov, § 193, § 192 ods. 5, § 194 ods. 1, § 233 ods. 1, § 238 ods. 1 zák. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Želez
Najvyšší súd 2Sžo/29/201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a člen ov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: A. B. , bytom v T. , právny zástupca: JUDr. Ľudovít Krúpa, advokát, so sídlom v Bratislave, Grösslingova ul. č. 6 -8, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej rep ubliky, Pribinova 2, B
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/38/2012 1009200417 31.07.2013 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2013:1009200417.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobcu: G. Y., bytom S. X, U., zastúpeného JUDr. Miroslavom Bogdalikom, advo
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/138/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: D. Š., bytom B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom v B., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KM-105/PK
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: D. Š., bytom Š. K., B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom v B., B., proti žalovanému: M.V.S.R., P., B., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KM-105/PK-2005 zo dňa 25.7.2005, na odvolanie žalovaného pr
MENU