Nájdené rozsudky pre výraz: individuálne dojednaná rozhodcovská doložka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 203

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1621 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 21 ods. 2) a aby žalobou podanou na príslušnom súde sa domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 40 ods. 1 písm. c/), vylučujú skúmanie právomoci r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 ECdo 169/201 3 Slovenskej republiky 6 CoE 51/201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., Grösslingova 4, Bratislav a, v mene ktorej koná ako konateľ advokát doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. , proti povinnej K. C. , bývajúcej v B. X. , o vymoženie 37 4,41 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresn
Právna veta: Skúmaním platnosti rozhodcovskej doložky (dohodnutej v spotrebiteľskej veci, t.j. vo veci vyplývajúcej zo spotrebiteľského právneho vzťahu, ktorým je právny vzťah založený právnou skutočnosťou - spotrebiteľskou zmluvou) súdy v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť rozhodcovského rozsudku, ale len realizovali svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona a to z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom. Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovsk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 61 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej R. , IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. M ., advokát, s.r.o., so sídlom v B. , , , proti povinn ej V. O. , o vymoženie 99,12 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 8 Er 653 /201 1, o dovolan í oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 15 . decembra 2011 sp. zn. 16 CoE 287 /2011 , takto r o z
Právna veta: Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu (k tomu viď bližšie uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 0 l . februára 2012, sp. zn. 5 Cdo 205/2011, a tiež uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. júna 2012, sp. zn. III. ÚS ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 48/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s. r. o., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s. r. o., G., proti povinnej M. B., bývajúcej v L., o vymoženie 332,70 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 14 Er 476/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 08. augusta 2012, sp. zn. 41 CoE 160/2012, takto rozhodol: Návrh na
Meritum zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/460/2014 8113206789 08.12.2014 JUDr. Vladimír Magura sudca ECLI:SK:NSSR:2014:8113206789.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. U., bývajúceho v V., proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO : 316 90 904, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom v Košiciach, Boženy Ně
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. M. , bývajúcej v D. , proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni, a.s. , so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO : 31 690 904, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom v Košiciach, Boženy Němcovej 22, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, vedenej na Okresno m súde Prešov pod sp.zn. 14 C 53/2013, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Prešove
Meritum zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/424/2015 8113213394 22.06.2016 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2016:8113213394.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. I., bývajúcej v N., proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 2, IČO: 31690904, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Danielom Blyšťanom, s.r.o., so sídlom v K
Meritum zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/169/2014 8112242850 26.05.2015 JUDr. Helena Haukvitzová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:8112242850.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. Y., bývajúceho v G., proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO : 31 690 904, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom v Košiciach, Boženy
Meritum zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/505/2014 8113205469 26.05.2015 JUDr. Helena Haukvitzová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:8113205469.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne U. Q. bývajúcej v P., proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO : 31 690 904, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom v Košiciach, Boženy
Meritum zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/1280/2015 7713211649 30.06.2016 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:7713211649.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne T., bývajúcej v U., zastúpenej JUDr. Miroslavom Vidovenecom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Sama Chalúpku 18, proti žalovanej Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 2,
MENU