Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: inštančný postup


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: inštančný postup
  • instancny nájdené 79 krát v 68 dokumentoch
  • postupit nájdené 72298 krát v 30458 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské súdy SR 19 dokumentov


Právna veta: I keď Občiansky súdny poriadok výslovne nevypočítava procesné podmienky konania, možno z neho vyvodiť, že procesné podmienky sú také vlastnosti súdu a účastníkov konania, ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (v prvej hlave prvej časti). Na strane súdu k podmienkam konania paria také jeho vlastnosti, ktoré vymedzujú jeho práva a povinnosti ako orgánu štátu konať a vydať rozhodnutie. Takouto vlastnosťou je nepochybne aj funkčná príslušnosť, z úpravy ktorej vyplýva, ktorý súd je príslušný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej advokátskou Fridrich Paľko, s. r. o., v mene ktorej koná doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., advokát so sídlom v Bratislave, Gr össlingova 4, , proti povinn ej H. P. , o vymoženie 617,07 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 5 Er 139 /20 03 , o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu .
Kľúčové slová: povinné osoby, sprístupnenie informácie, Nazeranie do spisov

Právna veta: Právna norma ustanovená v § 3 zákona o slobode informácií je hmotnoprávnou úpravou práva na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Právna úprava ustanovená v § 23 ods. 2 správneho poriadku má procesnoprávny charakter a oprávňuje správny orgán konajúci vo veci, aby povolil nazrieť do spisov, urobiť si výpis, poskytnúť kópiu alebo informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám ako účastníkom konania, ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Odvolací súd súhlasí s tvrdením žalovaného, že aj na konanie v danom prípade sa vzťahujú ustanovenia správneho por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , žalovaný ako odvolací správny orgán nemohol tento nedostatok napraviť potvrdením fiktívneho rozhodnutia, pretože takýmto postupom žiadateľovi odňal právo na dvoj inštančný postup, pretože proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nemohol už podať riadny opravný prostriedok. Odvolací súd neprihliadol na námietku žalovaného týkajúcu sa nedostatku .
Právna veta: V súvislosti s uplatnením fikcie doručenia podľa správneho poriadku treba v prvom rade skúmať to, či sa adresát písomnosti v mieste doručovania zdržiaval a či mal teda reálnu možnosť si písomnosť aj na pošte vyzdvihnúť. Taktiež sa druhostupňový správny orgán vôbec nezaoberal tým, či bol dodržaný postup poštového doručovateľa, v zmysle poštového poriadku a teda či skutočne bol adresátovi zanechaný oznam o opätovnom doručovaní zásielky. Neskúmanie týchto podmienok je v rozpore s existujúcimi nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, viď. napr. Nález II.ÚS 65/2010-49, ako i s konštantno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .p. (t.j . že v danom prípade nejde o právoplatné rozhodnutie vydané v druhom stupni) a keďže nebol dodržaný dvoj inštančný postup v administratívnom konaní , ide v súlade s vyššie citovaním ustanovením o neodstrániteľnú podmienku konania, ktorá vylučuje postup podľa ust. piatej .
Merito o náhradu škody vo výške 1 394 144,59 eur (42 000 000 Sk) - prípustnosť
... zrušujúcom rozhodnutí dovolacím súdom však žalobca žalovanú pohľadávku postúpil v celom rozsahu. Preto, aby svojím rozhodnutím odvolací súd neob išiel inštančný postup a aby nedošlo na strane žalobcu k odňatiu jeho práva konať pred súdom, 6 rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a .
Merito o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom - § 231 ods. 2 O.s.p.
... zrušujúcom rozhodnutí dovolacím súdom však žalobca žalovanú pohľadávku postúpil v celom rozsahu. Preto, aby svojím roz hodnutím odvolací súd neobišiel inštančný postup a aby nedošlo na strane žalobcu k odňatiu jeho práva konať pred súdom, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec .
Merito Procesné - žaloba podaná proti neprávoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu, preskúmavacie konanie zastavené a vec postúpená príslušnému správnemu orgánu.
... , že zákon pre predmetné správne konanie (kolaudačné konanie) v spojení s § 140 zákona č. 50/1976 Zb. predpokladá dvoj inštančný postup, ktorý v danom prípade nebol uskutočnený a z hľadiska 2 postupu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ide .
Merito § 246 ods. 1 O.s.p., § 246a O.s.p.
... súdnictvo sa odlišuje od všeobecného súdnictva špecifickými črtami, ktoré ho charakterizujú, pričom ide najmä vecnú príslušnosť súdov, predmet rozhodovania alebo inštančný postup súdo v, a preto aj vecná a miesta príslušnosť súdov na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy sa spravuje ustanoveniami .
... aj „NS SR“ alebo „nadriadený súd“) súdny spis vrátil Krajskému súdu v Banskej Bystrici bez rozhodnutia, p retože nebol dodržaný inštančný postup v zmysle zákonného ustanovenia § 43 ods. 2 CSP. Na odôvodnenie uviedol, že pokiaľ sa Krajský súd v Banskej Bystrici .
Merito 8 930 eur s prísl.
... ej aj „NS SR“ alebo „nadriadený súd“) súdny spis vrátil Krajskému súdu v Banskej Bystrici bez rozhodnutia, pretože nebol dodržaný inštančný postup v zmysle zákonného ustanovenia § 43 ods. 2 CSP. Na odôvodnenie uviedol, že pokiaľ sa Krajský súd v Banskej By .
... bola zistiteľná bez ďalšieho samotného administratívneho spisu, mal správny súd povinnosť sa pri svojom rozhodovaní ňou vysporiadať. V nadväznosti na inštančný postup možno preto uviesť, že ak zistí, že žalované rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy je dotknuté vadou podľa § 195 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.