Nájdené rozsudky pre výraz: jazda v jazdných pruhoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V dôvodoch rozsudku krajský súd poukázal na to, že v priestupkovom konaní bolo jednoznačne preukázané spáchanie priestupku žalobcom podľa § 8 ods. 5, zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na tom skutkovom základe, ako je uvedené v rozhodnutí oboch správnych orgánov. Je však na rozhodnutí správneho orgánu, ktoré dôkazy nebude vykonávať, a to najmä vtedy, ak by išlo o preukazovanie skutočností zjavne nepotrebných alebo nadbytočných. Za porušenie práv žalobcu teda nemožno podľa krajského súdu považovať nevykonanie ním navrhovaných dôkazo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: I. P., zastúpený advokátom JUDr. J. V., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Kalvárska 2, Nitra, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KRP-83/DI-Sk-2007 zo dňa 24. augusta 2007, na odvolanie
Právna veta: Ak námietka obvineného z priestupku, že k nárazu došlo aj v odbočovacom pruhu, nebola ním uplatnená v správnom konaní ani v odvolacom konaní pred druhostupňovým správnym orgánom, nie je možné správnym orgánom vyčítať, že sa ňou vo svojich rozhodnutiach nezaoberali.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a z členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcu: F., bytom Č., zastúpeného JUDr. J., advokátom, S. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalova
Právna veta: Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil motorové vozidlo alebo si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody ustanovenú v osobitnom zákone (§ 51 zák. č. 315/1996 Z. z.). Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. l/ zák. č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopustí ten, kto porušením uvedeným v písmene k/ bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dopravnú nehodu. Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. k/ zák. č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopustí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcu: M. L., bytom P. č. X., S., zastúpeného JUDr. E. Š., advokátom so sídlom H. č. X., B. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava, so sídlom Špitálska č. 14, Bratislava o preskúmanie z
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 145/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: M. M., bytom P., zastúpeného advokátkou JUDr. M. J., N., proti žalovanému: K.R.P.Z. v N., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. p. KRP-18-//DI-SK-2007 zo dňa 15.3.2007 na odvolanie žalobcu p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/32/2016 1014201857 04. 04. 2017 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2017:1014201857.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: T., proti žalovanému: Krajské riaditeľst
MENU