Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
787548
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 47516
USSR: 30173
NSČR: 102770
NSSČR: 55236
USČR: 67986
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 397980
Krajské súdy (ČR): 28752
Posledná aktualizácia
24.07.2017 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra európský súd pre ľudské práva


Približný počet výsledkov: 2095 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra európský súd pre ľudské práva
  • judikatura nájdené 19521 krát v 8843 dokumentoch
  • europsky nájdené 34693 krát v 10323 dokumentoch
  • sud nájdené 2134834 krát v 47497 dokumentoch
  • pre nájdené 240994 krát v 39143 dokumentoch
  • ludsky nájdené 19912 krát v 8299 dokumentoch
  • pravy nájdené 178011 krát v 30703 dokumentochPorušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito odvolania obžalovaných
... V záujme zosúladenia rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s Ústavným poriadkom Slovenskej republiky, právom Európskej únie, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a právom Rady Európy, je potrebné odvolacie konanie v trestnej veci obžalovaných npráp. R. S. a ... orgánom štátnej správy podľa § 11 písm. c) zák. č. 575/2001 Z. z.), sa nevysporiadalo s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (rozsudok z 15. mája 2007 vo veci Ramsahai a iní proti Holandsku, sťažnosť č. 52391/ ...
Súvisiace predpisy:
171/1993, 301/2005, 166/2003, 10/1995, 575/2001
Merito o určenie neplatnosti dražby
... súdneho rozhodnutia patrí medzi základné atribúty spravodlivého súdneho procesu, ktorá skutočnosť jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Z judikatúry tohto súdu vyplýva, že na taký argument strany sporu, ktorý je pre rozhodnutie ... t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takémuto uplatneniu“. 10. Vychádzajúc z vyššie uvedenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu SR dovolací súd preto skúmal, či dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu ...
Súvisiace predpisy:
37/2014, 527/2002
Merito návrh obžalovaného na odňatie veci
... snáď čokoľvek, čo môže vrhnúť hoci len tieň pochybností na nestrannosť sudcu, ho automaticky vylučovalo ako zaujatého. Preto aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva treba pristupovať k posudzovaniu tejto otázky realisticky a vyžadovať, aby sa obava z absencie nestrannosti sudcu zakladala na konkrétnych, preukázateľných ...
Merito o vymoženie 240,92 € s príslušenstvom
... ustanovení CSP a posudzovaní prípustnosti dovolania GP podaného v tomto prípade je potrebné mať na zreteli základné tézy vyplývajúce z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) a najvyššieho súdu, ktoré sa síce týkajú iného mimoriadneho ...
Súvisiace predpisy:
208/2014, 154/2013, 348/2013, 538/2008, 319/2013, 170/2009, 4/2011, 233/1995, 114/2014, 170/2011, 80/2010, 357/2013
Merito o zaplatenie 2 500 € s príslušenstvom
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
208/2014, 201/2011, 154/2013, 90/2012, 348/2013, 280/2013, 132/2013, 10/2014, 113/2012, 18/2013, 319/2013, 111/1998, 275/2013, 146/2013, 92/2012, 6/2014, 107/2012, 514/2003, 227/2014
Merito o určenie pracovnoprávneho vzťahu a pracovnoprávnej zodpovednosti žalovaného
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Za procesnú vadu konania podľa § 420 písm. f/ CSP nemožno považovať to, že odvolací súd neodôvodnil svoje rozhodnutie podľa ...
Súvisiace predpisy:
208/2014, 201/2011, 154/2013, 90/2012, 348/2013, 54/2012, 280/2013, 97/2010, 132/2013, 53/2011, 10/2014, 41/2011, 113/2012, 18/2013, 319/2013, 111/1998, 275/2013, 146/2013, 92/2012, 68/2011, 6/2014, 170/2014, 107/2012, 6/2013
Merito o zaplatenie 223 541,36 € s príslušenstvom
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
208/2014, 201/2011, 154/2013, 90/2012, 348/2013, 280/2013, 132/2013, 10/2014, 113/2012, 140/2013, 18/2013, 319/2013, 111/1998, 275/2013, 146/2013, 92/2012, 6/2014, 107/2012
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
208/2014, 201/2011, 154/2013, 90/2012, 348/2013, 335/2006, 196/2006, 119/2003, 54/2012, 280/2013, 97/2010, 132/2013, 53/2011, 10/2014, 41/2011, 42/1993, 113/2012, 18/2013, 319/2013, 111/1998, 275/2013, 146/2013, 92/2012, 130/2011, 311/2001, 68/2011, 6/2014, 185/2011, 170/2014, 107/2012, 552/2003, 38/2012, 268/2012, 29/2011, 85/2010, 246/2010, 244/2011, 283/2003, 116/2008, 24/2005
Merito sťažnosť obvineného
... nepodnikal, nebol spoločníkom a ani konateľom žiadnej spoločnosti, teda nemá v čom pokračovať, so spoluobvinenými nemá žiadne spoločné aktivity. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a ústavného súdu nestačí len dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu na zdôvodnenie väzby, ale musí k tomu pristúpiť aj ...
Merito o 19 324,59 eur s prísl.
... odôvodnenie malo také zásadné nedostatky, ktoré sa svojou povahou, intenzitou, významom a právnymi následkami blížia k „justičnému omylu“. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva totiž princíp právnej istoty môže ustúpiť iba výnimočne, a to za účelom zaistenia opravy základných vád alebo justičných omylov ...
Súvisiace predpisy:
16/2008, 54/2012, 97/2010, 53/2011, 60/2012, 41/2011, 42/1993, 251/2012, 34/2011, 130/2011, 6/2000, 68/2011, 185/2011, 170/2014, 38/2012, 113/2010, 50/1999, 166/2012, 268/2012, 29/2011, 85/2010, 244/2011, 84/2010, 107/2011, 219/2013, 134/2010, 149/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.