Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814461
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48283
USSR: 30515
NSČR: 104565
NSSČR: 56158
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399907
Krajské súdy (ČR): 29959
Posledná aktualizácia
21.10.2017 01:25

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra európský súd pre ľudské práva


Približný počet výsledkov: 2136 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra európský súd pre ľudské práva
  • judikatura nájdené 20027 krát v 9036 dokumentoch
  • europsky nájdené 35370 krát v 10501 dokumentoch
  • sud nájdené 2168585 krát v 48275 dokumentoch
  • pre nájdené 245107 krát v 39735 dokumentoch
  • ludsky nájdené 20297 krát v 8448 dokumentoch
  • pravy nájdené 181036 krát v 31201 dokumentochPorušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... pričom rozsah „nevyhnutnosti“ v demokratickej spoločnosti sa musí posudzovať ad hoc s legitímnym cieľom, čo vyplýva aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Zákonodarca zákonom č. 308/2000 Z. z. zveruje do právomoci Rade presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva ... SR a tiež s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa čl. 26 ods. 1 až 4 Ústavy Slovenskej republiky sloboda prejavu a právo na informácie sú ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 209/1992, 757/2004, 71/1992, 328/2000, 308/2002, 308/2000
Merito o vydanie veci
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
53/2011, 6/2014, 54/2012, 280/2013, 107/2012, 144/2014, 171/1993, 132/2013, 68/2011, 97/1963, 113/2012, 92/2012, 5/2014, 41/2011, 275/2013, 18/2013, 97/2010, 4/1959, 170/2014, 593/2008, 127/2012
... podania (ako i naďalej) odvodzuje od stanovísk najvyššieho súdu, Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len ústavný súd) a relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). V zmysle týchto je relevantné, že žalovaná využila všetky riadne i mimoriadne opravné prostriedky pre nápravu, prípustnosť mimoriadneho dovolania ...
Súvisiace predpisy:
11/2005, 5/2014, 38/2007, 76/2008, 126/2009, 18/2011, 3/2008, 231/2013, 16/2012, 7/1979, 1/2008, 514/2003, 219/2007, 29/1983, 32/2007, 230/2013, 23/2008, 24/2004, 319/2008, 21/1992
... odvolaniu uviedla, že dôvody odvolania nepovažuje za opodstatnené. Nestotožňuje sa s námietkou týkajúcou sa diskriminácie navrhovateľky, pričom poukazuje na ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej právo na užívanie práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd bez diskriminácie, zaručených v ...
Súvisiace predpisy:
461/2003
Merito o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
53/2011, 6/2014, 54/2012, 280/2013, 154/2013, 107/2012, 208/2014, 132/2013, 111/1998, 68/2011, 5/2010, 10/2014, 113/2012, 92/2012, 14/2010, 311/2001, 41/2011, 275/2013, 18/2013, 319/2013, 90/2012, 97/2010, 190/2011, 146/2013, 2/2010, 201/2011, 170/2014, 348/2013, 2/2014
Merito o určenie vlastníckeho práva
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
53/2011, 6/2014, 54/2012, 280/2013, 42/1993, 154/2013, 107/2012, 29/2011, 208/2014, 132/2013, 111/1998, 68/2011, 244/2011, 10/2014, 130/2011, 113/2012, 92/2012, 268/2012, 185/2011, 41/2011, 275/2013, 18/2013, 319/2013, 12/2012, 90/2012, 97/2010, 38/2012, 146/2013, 201/2011, 170/2014, 348/2013, 85/2010
Merito o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
6/2014, 42/1993, 29/2011, 111/1998, 244/2011, 10/2014, 130/2011, 268/2012, 185/2011, 90/2012, 38/2012, 146/2013, 201/2011, 85/2010
Merito o náhradu škody
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie, alebo keď sa vyskytli „vady ...
Súvisiace predpisy:
53/2011, 6/2014, 54/2012, 280/2013, 154/2013, 107/2012, 208/2014, 132/2013, 111/1998, 68/2011, 10/2014, 113/2012, 92/2012, 41/2011, 275/2013, 18/2013, 319/2013, 90/2012, 97/2010, 146/2013, 22/2012, 514/2003, 201/2011, 170/2014, 348/2013
Merito sťažnosť obžalovaného
... § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., automaticky neznamenajú nemožnosť nahradenia väzby niektorým z dostupných inštitútov. Obžalovaný poukázal na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (Caballero c/a Spojené kráľovstvo z 8. februára 2000, S.B.C. c/a Spojené kráľovstvo z 19. júna 2001 ...
Súvisiace predpisy:
111/1999, 42/2007
Merito odvolania obžalovaných
... V záujme zosúladenia rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s Ústavným poriadkom Slovenskej republiky, právom Európskej únie, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a právom Rady Európy, je potrebné odvolacie konanie v trestnej veci obžalovaných npráp. R. S. a ... orgánom štátnej správy podľa § 11 písm. c) zák. č. 575/2001 Z. z.), sa nevysporiadalo s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (rozsudok z 15. mája 2007 vo veci Ramsahai a iní proti Holandsku, sťažnosť č. 52391/ ...
Súvisiace predpisy:
171/1993, 301/2005, 166/2003, 10/1995, 575/2001
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.