Nájdené rozsudky pre výraz: judikáty najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 45

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
112 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dokazovanie je časťou občianskeho súdneho konania, v ktorej si súd vytvára poznatky potrebné na rozhodnutie vo veci. Z § 132 O.s.p. vyplýva, že dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci. Pri uplatnení zásady voľného hodnotenia dôkazov súd v zásade nie je obmedzovaný právnymi predpismi, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Iba výnimočne zákon súdu ukladá určité obmedzenie pri hodnotení dôkazov (napr. § 133, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. , bývajúceho v Č.Č. , zastúpeného JUDr. Jozefom Varmusom, PhD., advokátom v Č. , Palárikova 83, proti odporcovi M. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. Ladislavom Ščurym, advokátom v Č. , Mierová 1725, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Č. pod sp. zn. 11 C 94/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. sept
Merito veci § 221/1, 2 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Tdo/14/2014 Identifikačné číslo spisu: 8710010442 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Karabín Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8710010442.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Petra Szaba a J
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/147/2014 Identifikačné číslo spisu: 4014200462 Dátum vydania rozhodnutia: 27.01.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:4014200462.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu
Merito veci určenie pravosti poľadávky
Najvyšší súd 5 Obo 5/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: C. a. s. so sídlom L., Česká republika, IČO: X. zastúpeného M., advokátkou, K.,
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10Sža/54/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: X. C., narodený X., štátna príslušnosť Čínskej ľudovej republiky, trvale bytom X.
Merito veci starobný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/8/2016 Identifikačné číslo spisu: 5015200725 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5015200725.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu Mgr. Vi
Merito veci § 188/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5116011143 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5116011143.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci obvinenéh o A. I. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák., prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 25. júna
Merito veci určenie, že mal. Tobias bude navštevovať ZŠ Stred v Považske
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/117/2022 Identifikačné číslo spisu: 3721201997 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3721201997.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého Z. G., narodeného XX.XX.XXXX, bývajúceho
Merito veci vypratanie nehnuteľnosti a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/48/2021 7717216374 16. júna 2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7717216374.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ľ. J., bývajúcej v H., D. XXX, zastúpenej Mgr. Drahoslavom Potočekom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Čajakova 5, proti žalovaným 1/ D. I.M., bývajúcej v E. Č. XXX, 2/ H. L., bývajúcej v E. Č. XXX, 3/ N. I., bývajúc
Merito veci 32 500 eur
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/99/2020 Identifikačné číslo spisu: 7211220266 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2022 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7211220266.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Martina V
MENU