Nájdené rozsudky pre výraz: judikáty najvyššieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 45

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
112 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zaplatenie niektorých faktúr, ktoré nie sú konkretizované, nemožno považovať za opakované uznanie záväzku . Z konania dlžníka musí byť zrejme, že opakovane uznáva svoj záväzok, resp. časť záväzku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: C. a. s. so sídlom L., Česká republika, IČO: X. zastúpeného M., advokátkou, K., advokátska kancelária s.r.o. so sídlom M. Bratislava proti žalovanému: JUDr. V., advokát, správca konkurznej podstaty úpadcu S. IČO: X., so sídlom D. Lučenec, zast. Mgr. D., advokátom, AK
Merito veci určenie pravosti poľadávky
Najvyšší súd 5 Obo 5/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: C. a. s. so sídlom L., Česká republika, IČO: X. zastúpeného M., advokátkou, K.,
Merito veci o zapl. 1 956 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd 2 Obo 2/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: R., s.r.o., G.B., IČO:
Merito veci určenie, že invalidita navrhovateľa je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom
Najvyšší súd 1 Cdo 135/ 2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. M. K. , bývajúceho v B. , proti odporcovi Sociálnej poisťovni , so sídlom v Bratislave, 29. augusta č. 8, o určenie, že invalidita navrhovateľa je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 559/2004, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 13. novembra 2007, sp. z
Merito veci určenie, že invalidita navrhovateľa je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom
Najvyšší súd 1 Cdo 135/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. M. K., bývajúceho v B., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, so sídlom v Bratislave, 29. augusta č. 8, o určenie, že invalidita navrhovateľa je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10Sža/54/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobcu: X. C., narodený X., štátna príslušnosť Čínskej ľudovej republiky, trvale bytom X.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Novým dôkazom je dôkaz, ktorý nebol v pôvodnom konaní obsiahnutý v spise, uplatnený niektorou procesnou stranou alebo vykonaný. Dôkazom skôr neznámym môže byť predovšetkým nový dôkaz alebo dôkaz síce už v pôvodnom konaní vykonaný, avšak nového obsahu (o podstatných okolnostiach obsahovo zmenená, prípadne doplnená výpoveď svedka, ktorý v pôvodnom konaní už vypovedal), pričom v prípade dôkazu v pôvodnom konaní už vykonaného musia byť hodnotené aj dôvody alebo okolnosti, ktoré viedli k obsahovej zmene dôkazu. Z uvedeného vyplýva, že dôvodom obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Tr. por. nemôže byť ka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 27. februára 2014 v trestnej veci odsúdenej M. D. pre obzvlášť závažný trestný čin vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. d/, písm. f/ Tr. zák. a iné, o sťažnostiach odsúdene j proti uzneseniam Špecializovaného trestného súdu Pezinok, pracovisko Banská Bystrica , z 5. septembra
Merito veci § 221/1, 2 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Tdo/14/2014 Identifikačné číslo spisu: 8710010442 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Karabín Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8710010442.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Petra Szaba a J
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že uplatnenie práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa realizuje podaním žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia za podmienok stanovených procesnými predpismi, o.i. aj ustanovením § 250b ods. 1 OSP a § 144 ods. 2 zákona o štátnej službe. Rozdiel v dikcii oboch ustanovení spočíva len v dĺžke lehoty na podanie žaloby. Kým OSP ustanovuje všeobecnú dvojmesačnú lehotu na podanie žaloby, zákon o štátnej službe ustanovuje lehotu jednomesačnú. Jej charakter však nie je a ani nemôže byť odlišný od všeobecnej úpravy obsiahnutej v Občia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/31/2013 Identifikačné číslo spisu: 3012200468 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3012200468.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Klub Strážov, občianske združenie, so sídlom Švabinskéh
MENU